Marktwerking en efficiency belangrijk bij radiologisch onderzoek kanker

Array

Meer marktwerking en doelmatigheid vormen belangrijke instrumenten om te voldoen aan de toenemende vraag naar medisch beeldvormend onderzoek, zoals CT en MRI, bij kankerpatiënten. Deze opvatting huldigt de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport Beeldvormende technieken binnen de kankerbestrijding van de Signaleringscommisie Kanker van KWF Kankerbestrijding. De beoogde verbetering van efficiency en marktwerking zou zich volgens de NVvR zowel binnen als buiten de ziekenhuizen moeten voltrekken Het KWF-rapport toont zich nogal beducht voor marktwerking in de zorg. Maar de NVvR meent dat implementatie van bepaalde marktelementen in de ziekenhuizen juist zal kunnen leiden tot de benodigde investeringen in effectievere apparatuur, opleiding en personeel. De radiologie zal hier een manifeste signaleringsfunctie hebben. De in het KWF-rapport geuite vrees voor extramurale diagnostische centra deelt de NVvR niet. Het is wel zaak dat deze centra zich voornamelijk richten op marktgeoriënteerde en wetenschappelijk onderbouwde vragen als preventief onderzoek. De ziekenhuizen zullen zich dan met vrucht bezig kunnen houden met diagnostische en interveniërende beeldvorming. De voorwaarde daartoe is wel dat het gebruik van de beschikbare apparatuur veel flexibeler op de vraag afgestemd moet worden, zodat de wachtlijsten verdwijnen. Ook behoeft de huidige financieringsstructuur verbetering.
Gegevenscoordinatie:
Zinvol onderzoek naar het inzetten van beeldvorming in de oncologie, waartoe het KWF-rapport adviseert, acht de NVvR uitsluitend mogelijk als de overheid zorgt dat de daarvoor benodigde gegevens in voldoende mate beschikbaar komen. De NVvR doelt hiermee op onderzoek en registratie. De overheid moet daartoe de financiering en coördinatie van de registratie voor haar rekening nemen. Alleen al door technische en demografische ontwikkelingen en de toenemende mondigheid van de patiënt zal een sterke groei van de radiologische beeldvorming ontstaan. In de ogen van de NVvR is daarom een vorm van permanent onderzoek naar beeldvorming noodzakelijk, ook op het terrein van de oncologie. Een dergelijk permanent onderzoek vergt een gerichte coördinatie van het beschikbaar krijgen van gegevens. Dat wil zeggen: àlle gegevens van àlle locaties waar kankerbehandeling en beeldvorming plaatsvinden. Daarom zou een aan de overheid gerelateerde instelling zich het beste over dit onderzoek kunnen ontfermen. Bron: huisartsvandaag

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen