Vrouwen hebben weinig baat bij vitamine E

Array

Het om de dag slikken van 600 IE vitamine E leidt bij gezonde vrouwen niet tot een vermindering van ernstige cardiovasculaire gebeurtenissen of van het optreden van kanker. Wel lijkt de mortaliteit door cardiovasculaire oorzaken te worden verlaagd. Dit is dubbelblind onderzocht bij een grote groep Amerikaanse vrouwen van 45 jaar of ouder.

Zij gebruikten ruim tien jaar een natuurlijke vorm van vitamine E. Bij follow-up bleek een niet-significante vermindering van het aantal ernstige cardiovasculaire gebeurtenissen, 482 versus 517 in de placebogroep (relatief risico 0,93%). Ook op het voorkomen van myocardinfarct of van CVA bleek geen significant effect: relatief risico 1,01 respectievelijk 0.98. De mortaliteit door cardiovasculaire oorzaken daarentegen toonde een significante reductie van 24%. Noch de totale incidentie van kanker, noch die van mammacarcinoom, longcarcinoom of coloncarcinoom toonde significante veranderingen. Ook de totale mortaliteit en de sterfte door kanker bleken niet significant beïnvloed door het gebruik van vitamine E.

Bron: JAMA

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen