Een implanteerbare kunstnier is op termijn een oplossing voor mensen met een chronische nierziekte

0
241

Een implanteerbare kunstnier is op termijn een oplossing voor mensen met een chronische nierziekte. Nierpatiënten zijn gebaat bij alle innovatieve manieren om de wachttijd voor een donornier te verkorten. Een implanteerbare kunstnier is een serieuze mogelijkheid. Voor dit veelbelovende bio-medisch en technologisch onderzoek is veel geld nodig. Paul Beerkens, algemeen directeur van de Nierstichting: ‘Wij geloven in deze ontwikkelingen. Bovendien zijn die nodig om de levensverwachting voor patiënten met een ernstige nierziekte te verbeteren. Over de benodigde middelen worden binnenkort gesprekken gevoerd met de overheid en industrie. Behalve voldoende geld is het voor dit onderzoeksprogramma ook belangrijk dat de kennis bij elkaar wordt gebracht. De Nierstichting ziet hier voor zichzelf een belangrijke regiefunctie weggelegd. Dit is geheel in lijn met al onze inspanningen de afgelopen jaren om het aantal orgaandonoren sterk te vergroten.’ Volgens de Nierstichting kan de implanteerbare kunstnier over 10 á 15 jaar werkelijkheid zijn.Nierpatiënten die op een transplantatie wachten, moeten gemiddeld zo’n drie keer per week dialyseren. Dialyse is levensreddend, maar het heeft zijn beperkingen. Dialyseapparaten spoelen namelijk alleen water en zout, maar breken schadelijke stoffen niet af. Dialysepatiënten hebben daardoor een aanmerkelijk lagere gemiddelde levensverwachting dan gezonden mensen. Een implanteerbare kunstnier, die ook de afvalstoffen kan afbreken, zou een oplossing bieden en de kwaliteit van leven van nierpatiënten aanzienlijk verbeteren. Bioreactors als voorbode
De eerste bio-medische experimenten zijn veelbelovend. Op dit moment worden in het buitenland al kleinschalige experimenten uitgevoerd met zogenaamde ‘bioreactors’. Dit zijn apparaatjes bekleed met cellen uit nieren die achter het dialyseapparaat worden geplaatst om na het spoelen ook schadelijke stoffen af te breken. De methode is nog niet bruikbaar voor grote groepen patiënten omdat het benodigde nierweefsel beperkt beschikbaar is.
De ontwikkeling van een implanteerbare kunstnier gaat verder op deze weg en kent twee sporen. Ten eerste wordt onderzocht of de (nier)cellen voor bioreactors uit stamcellen gekweekt kunnen worden. Dit vergroot de beschikbaarheid. Nu zijn nog alleen de cellen van uitgenomen maar niet getransplanteerde nieren bruikbaar.
Vervolgens richt het onderzoek zich op mogelijkheid om de apparaten zo klein te maken dat ze implanteerbaar zijn. Het bio-medische onderzoek en de technologische ontwikkelingen die nodig zijn om een implanteerbare kunstnier te realiseren zal nog ongeveer 10 tot 15 jaar in beslag nemen. Tussentijds verwacht de Nierstichting ook resultaten op het gebied van preventie en behandeling van nierziekten. Traditie van innovatieve initiatieven
De inzet van de Nierstichting om het bio-medische onderzoek naar implanteerbare kunstnieren te stimuleren, staat in een traditie. De Nierstichting initieerde en ondersteunde in het verleden al talloze andere innovaties van zeer diverse aard. De overeenkomst tussen deze innovatieve programma’s is het feit dat ze uiteindelijk allemaal hetzelfde doel dienen: het bekorten van de wachttijden voor donornieren, zodat het leven van meer nierpatiënten kan worden verbeterd en gered.
In 1998 was de Nierstichting bijvoorbeeld initiatiefnemer voor het aanstellen van donatiefunctionarissen, die de procedures bij donortransplantatie bewaken en efficiënte transplantatie bevorderen. En met de massamediale campagne ‘Nierdonor Ja/Nee. Weet u het al van elkaar?’ riep de Nierstichting eind 2003 iedereen op om zijn keuze met betrekking tot orgaandonatie kenbaar te maken aan zijn naasten.
Nadat het ministerie en de Tweede Kamer in maart 2005 helaas niet koos voor het Actief DonorRegistratiesysteem, was de Nierstichting mede-initiator van een campagne om meer donorregistraties te verwerven, samen met gezondheidsfondsen en het ministerie. Ruim 6 miljoen mensen kregen in mei 2005 een mailing in de bus, waarin zij werden opgeroepen hun keuze kenbaar te maken bij het Donorregister. Deze mailing werd ondersteund met een televisieprogramma op 10 mei 2005. Nog niet genoeg
Al deze initiatieven dragen eraan bij om de wachttijden te verkorten. Maar het is nog lang niet genoeg. De wachttijd voor een niertransplantatie is gemiddeld 4,5 jaar. Per jaar komen daardoor ruim 200 patiënten onnodig te overlijden. Paul Beerkens: ‘Wij zien het als onze taak om steeds weer nieuwe initiatieven te ontplooien om nierpatiënten te helpen. Die wachtlijsten moeten korter en het onderzoek naar implanteerbare kunstnieren kan daaraan op termijn een belangrijke bijdrage leveren. Wij hopen dat andere partijen hiervoor ook middelen beschikbaar willen stellen.’
Bron: HuisartsVandaag

Vorig artikelIn september overleg positie ambulancezorg
Volgend artikelProgramma om valkans ouderen te reduceren
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.