Bidden voor een operatie mag niet baten

Array

Uit onderzoek door Amerikaanse artsen uit North Carolina is gebleken dat bidden voor een operatie niet mag baten. Genezing wordt niet gunstig beïnvloedt, alsook de kans op overlijden niet minder wordt door het gebed. Het Britse medische tijdschrift The Lancet publiceert zaterdag een ongebruikelijk onderzoek waarmee de invloed van gebeden wetenschappelijk is vastgesteld. De Amerikaanse artsen onderzochten 748 patiënten die op het punt stonden onder plaatselijke verdoving een slagaderlijke hartoperatie met een catheter te ondergaan. De groep patiënten werd onderverdeeld in 2 categorieën: -Mensen voor wie op afstand gebeden werd. (christenen, moslims, joden, boeddhisten en andere gelovigen) -En patiënten voor wie niemand bad. Bovendien kreeg de helft van elke groep begeleiding aan het bed met muziek, ademhalingstechnieken en het gebruik van het voorstellingsvermogen. Na zes maanden bleek dat er geen wezenlijk verschil was tussen de 2 categorieën patiënten. Een vergelijkbaar aantal mensen was overleden, had een hartaanval gehad of moest opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar de mensen die begeleiding aan het bed hadden gehad, bleken hiervan wel baat gehad te hebben. Zij waren minder gespannen en bezorgd voorafgaand aan de operatie en het aantal overlijden in die groep was na een half jaar iets lager dan in de groep patiënten die het zonder deze begeleiding had moeten doen.
Bron: Zorgkrant

Recente artikelen