Congres Zorg als beroep en bedrijf. Beroepsethiek en marktwerking in de zorg.

Array

Congres Zorg als beroep en bedrijf. Beroepsethiek en marktwerking in de zorg.  28 oktober 2005
Tijd van 10:00 tot 16:30
Plaats De Reehorst, Ede

Het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek bestaat 15 jaar. Samen met de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid worden in het lustrumcongres de kansen en gevaren van marktwerking in de gezondheidszorg onder de loep genomen.

De Nederlandse gezondheidszorg staat steeds sterker onder invloed van marktprincipes. Concurrentie, privatisering, commercialisering en risicoselectie zijn de nieuwe sleutelwoorden.

Kostenbesparing is een bedoeld effect van de introductie van marktwerking in een sector die onbetaalbaar dreigt te worden. Maar de argumenten voor de introductie van marktwerking beperken zich niet tot de positieve financiële effecten: de zorg zal ook beter aansluiten bij de vraag van patiënten. En patiënten worden minder afhankelijk van de arts indien zorgvragers behandeld worden als klant en een keuze kunnen maken uit verschillende zorgaanbieders.

Tegenstanders van marktwerking zijn bang voor minder samenwerking in de zorgsector, minder aandacht voor preventie en aantasting van solidariteit. Het debat tussen voor- en tegenstanders verscherpt zich en politieke ideologieën gaan de standpunten domineren.

Het lustrumcongres stelt de gevolgen van marktwerking voor de beroepsethiek in de zorgsector centraal. En dan gaat het niet alleen om de beroepsethiek van artsen en verpleegkundigen, maar ook die van managers en verzekeraars. Sprekers uit deze beroepsgroepen gaan in op enkele fundamentele waarden uit de gezondheidszorg: welzijn van de patiënt, vertrouwen, rechtvaardigheid, solidariteit, keuzevrijheid van zorgverlener en patiënt, kwaliteit van de zorg, samenwerking. Zij laten zien welke invloed de marktwerking op de ethiek van hun beroepsgroep heeft.

Moet de op het individu georiënteerde beroepsethiek opschuiven in de richting van een bedrijfsethiek? Bestaat er een kern van fundamentele waarden in de beroepsethiek waaraan niet mag worden getornd en die in het gedrang komt door de voortschrijdende marktwerking? Wat is ‘goede zorg’?

Het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek nodigt u uit de nuance te zoeken in het debat over beroepsethiek en marktwerking in de zorg.
  Meer informatie: Klik hier …..

Recente artikelen