Eerste ziekenhuistarieven op kiesBeter.nl

Array

Voor het eerst in Nederland kan iedereen nu ziekenhuizen vergelijken op basis van prijs. De website kiesBeter.nl bood al gegevens over specialismen en voorzieningen. Nu zijn daar ook de prijzen aan toegevoegd die ziekenhuizen rekenen voor een aantal veel voorkomende behandelingen. Die bedragen kunnen behoorlijk uiteenlopen.

Het gaat om de prijzen van 21 veel voorkomende aandoeningen, waaronder amandelen, rughernia, spataderen, staar en suikerziekte. Die vormen het zogenaamde B-segment van de Diagnose Behandeling Combinaties. Dit zijn de eerste DBCs waarover zorgverzekeraars en ziekenhuizen vrij kunnen onderhandelen en waarvoor dus geen door de overheid vastgestelde tarieven meer gelden. Op kiesBeter.nl staan nu de prijzen die ziekenhuizen rekenen voor zorg waarvoor zij geen contract hebben gesloten met de verzekeraar in kwestie.

DBCs
DBCs zijn sinds begin dit jaar de standaard producten die ziekenhuizen kunnen leveren. Een DBC omvat een complete behandeling: van het eerste consult of onderzoek tot en met de eventuele ingreep. Deze nieuwe manier van administreren moet de productiekosten van ziekenhuizen transparanter maken, en het afrekenen met patiënten en verzekeraars vereenvoudigen.

Kosten voor de patiënt
In sommige gevallen kan de keuze voor het ene of het andere ziekenhuis de consument een flink bedrag schelen. Dit jaar zal dit nog niet vaak voorkomen, maar vanaf 1 januari 2006 des te meer. Dan wordt de nieuwe Zorgverzekeringswet van kracht. De nu beschikbare prijzen zijn voor ziekenfondsverzekerden nu al van belang als hun verzekeraar geen contract heeft met het betreffende ziekenhuis. Voor particulier verzekerden zijn deze prijzen interessant als hun verzekeringspolis de behandeling niet of slechts gedeeltelijk vergoedt. Zij kunnen hiermee hun ziekenhuisrekening controleren.

Maar ook vooraf kan de informatie van pas komen. In de genoemde gevallen kan de consument op kiesBeter.nl opzoeken hoeveel een ziekenhuis voor een behandeling uit dit B-segment rekent. Bij zijn verzekeraar moet hij nagaan of er een standaardbedrag wordt vergoed. Om te weten hoeveel hij hiervoor zelf zou moeten betalen, moet hij dat standaardbedrag aftrekken van de gevonden prijs.

Een voorbeeld. Iemand moet in dagopname zijn amandelen laten verwijderen. Het ziekenhuis van zijn keuze rekent hiervoor 800 Euro. Als zijn verzekeraar hiervoor geen contract heeft met dit ziekenhuis moet hij bij zijn verzekeraar navragen, welk bedrag deze vergoedt. Dat blijkt 700 Euro te zijn. Deze patiënt zou hier dus 100 Euro zelf moeten betalen. Maar misschien vergoedt zijn verzekeraar de ingreep bij een ander ziekenhuis wél volledig. Deze patiënt kan dan afwegen of hij 100 Euro wil betalen om naar het ziekenhuis van zijn voorkeur te gaan.

Gegevens
De prijzen op kiesBeter.nl zijn afkomstig van het College Tarieven Gezondheidszorg / de Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio). Ziekenhuizen leveren hun standaardprijslijsten aan CTG/ZAio. Ook de informatie op kiesBeter.nl over hun specialismen en voorzieningen onderhouden de ziekenhuizen zelf.

kiesBeter.nl
KiesBeter.nl biedt consumenten antwoord op vragen over gezondheid en zorg, zodat zij hierin de juiste persoonlijke beslissingen kunnen nemen. De site wordt stap voor stap uitgebreid met verschillende onderdelen. Naast informatie over ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra biedt kiesBeter.nl op dit moment informatie over zorgverzekeringen en over medicijnkosten. Rond december zullen de verzekeraars hun polissen hebben aangepast aan de nieuwe zorgverzekeringswet. Zij zullen al hun klanten dan een nieuwe polis aanbieden. Op dat moment kan iedereen polissen gaan vergelijken op kiesBeter.nl, evenals de oordelen van klanten over de verzekeraars. In de verdere loop van 2005 komt informatie beschikbaar over gezondheidsklachten, ziekten en behandelingen en patiëntenorganisaties.

Afzender
KiesBeter.nl is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De informatie op de site is afkomstig van verschillende aanbieders van informatie, zoals het College voor Zorgverzekeringen, de Consumentenbond en de Nederlandse ziekenhuizen.

2 thoughts on "Eerste ziekenhuistarieven op kiesBeter.nl"

  1. Het is leuk, maar een slecht opgezette site voor een in basis goed initiatief.
    Op mijn weblog ga ik er dieper op in.

    Martijn Hulst

  2. ik stond op het punt aan je te vragen of ik delen van je publicatie mog plaatsten.Ik heb het met veel plezier gelezen en uitgeprobeerd. Had me ook voor genomen na de vakantie hier een vette column over te schrijven. Want je heb helemaal gelijk. Heb met veel plezier het stukje gelezen.

Comments are closed.

Recente artikelen