Thuiszorg verliest miljoenen

Array

Thuiszorg Midden-Limburg (TML) verliest de komende jaren miljoenen aan inkomsten. De thuiszorginstantie met 1700 medewerkers komt in september met een reorganisatieplan en sluit ontslagen niet uit.
Directeur B. Drieshen van TML heeft zijn personeelsleden een brief gestuurd om ze voor te bereiden op de bezuinigingen die op stapel staan. Volgens Drieshen is de inkomstenderving van ‘miljoenen per jaar’ het gevolg van de nieuwe landelijke regelgeving voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds 1 januari 2005 geeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie over hoeveel en van wie een cliënt thuishulp nodig heeft. In de praktijk blijken echter vaak meer uren zorg van hulpverleners met een hogere deskundigheid nodig, dan van tevoren was geïndiceerd. Vroeger kreeg de thuiszorginstantie de daadwerkelijk geleverde hulp gewoon uitbetaald, maar sinds dit jaar krijgen zorgverleners alleen nog geld op basis van de indicatie vooraf. Op die manier hoopt de overheid bureaucratie tegen te gaan en de thuiszorg efficiënter te laten werken.

Maar omdat TML de komende jaren problemen verwachtte met de nieuwe regels, heeft de organisatie intern alle zorgdossiers van cliënten onderzocht. De conclusie: zorgteams zijn genoodzaakt om meer gespecialiseerde hulp te verlenen dan de indicaties uitwijzen. Dus krijgt TML nu bijvoorbeeld geld voor een medewerker met salarisniveau drie, terwijl de daadwerkelijke hulp wordt verleend door een werknemer met een hoger salarisniveau omdat een cliënt andere zorg nodig heeft. ,,We zijn enorm geschrokken van de verschillen. We hebben altijd wel de klappen van landelijke bezuinigingen kunnen opvangen, maar nu ziet het er echt slecht uit met structureel miljoenen minder inkomsten”, stelt Drieshen.

TML heeft een jaarlijkse omzet van 43 miljoen euro, waarvan 36 miljoen euro afkomstig is uit de thuiszorg die via de AWBZ wordt geregeld. Concrete cijfers zegt de grootste thuiszorginstantie van Midden-Limburg pas in september naar buiten te brengen. Dan maakt directeur Drieshen ook het reorganisatieplan bekend, waarmee het gebrek aan inkomsten opgevangen moet worden. ,,Ik wil niet aan ons zorgniveau tornen en dus zullen we het ergens anders vandaan moeten halen”, aldus de directeur.

Oplossingen die hij aandraagt zijn het verlagen van ziekteverzuim, het verminderen van overleggen, het verkleinen van de managementteams, versoberen van mogelijkheden tot scholing en opleiding en het verlagen van personeelskosten.

Bron: De Limburger

Recente artikelen