Hoogspanningskabels en incidentie leukemie

Array

In Engeland werd een case-control studie verricht om de associatie te bekijken tussen de afstand van het ouderlijk huis tot hoogspanningskabels en de kans op het krijgen van leukemie en andere soorten van kinderkanker.
Gegevens van bijna 30.000 kinderen in Engeland en Wales met kanker werden onderzocht, waarvan er bijna 10.000 leukemie hadden. De controles werd "gematched" voor leeftijd, geslacht en regio van geboorteregistratie. De afstand van het ouderlijk huis bij geboorte tot de eerste hoogspanningskabel werd bepaald. Het bleek dat, vergeleken met de kinderen die meer dan 600 meter van een hoogspanningskabel woonden, de kinderen die dichter dan 200 meter bij een hoogspanningskabel woonden een statistisch significant relatief risico hadden op het ontstaan van leukemie van 1,69. De kinderen die tussen de 200 en 600 meter een hoogspanningskabel in de buurt hadden, lieten een risico zien van 1,23, eveneens statistisch significant. Op het ontstaan van andere soorten kinderkanker werd geen relatie gevonden. Deze onderzoekers concluderen dat kinderen die in de buurt van hoogspanningskabels wonen een grotere kans hebben op het ontwikkelen van leukemie op kinderleeftijd. Bron: British Medical Journal

Recente artikelen