Toename obesitas veroorzaakt door afname lichamelijke activiteit

Array

Een longitudinaal onderzoek naar het verband tussen lichamelijke activiteit en obesitas bij Amerikaanse meisjes tussen de 9 en 19 jaar heeft een duidelijke relatie tussen deze factoren aangetoond: naar mate er minder lichamelijke activiteit wordt ondernomen, nemen BMI en dikte van huidplooien meer toe.
In dit onderzoek werd bij 1152 zwarte en 1135 blanke meisjes jaarlijks de BMI en het totaal van een aantal huidplooimetingen bepaald. Tevens werd tijdens de onderzoeksperiode een aantal malen het gebruikelijke activiteitsniveau bepaald en ingedeeld in actief, matig actief of inactief. De resultaten werden bewerkt met behulp van een longitudinaal regressiemodel.
Hieruit bleek dat bij zwarte meisjes elke afname van de lichamelijk activiteit van 10 metabole eenheden per week, gepaard ging met een toename van de BMI van 0,14 kg/m² en een toename van het totaal van de huidplooimetingen van 0,62 mm. Bij blanke meisjes waren deze toenames 0,09 kg/m² en 0,63 mm. Op 18- of 19-jarige leeftijd bedroeg het verschil in BMI tussen actieve en inactieve meisjes 2,98 kg/m² bij zwarte meisjes en 2,10 kg/m² bij blanke meisjes. Huidplooimetingen toonden vergelijkbare uitkomsten. Bij matig actieve meisjes hielden de resultaten ongeveer het midden tussen die van de actieve en inactieve meisjes in. De onderzoekers concluderen dat het voorkomen van de afname van lichamelijk activiteit tijdens de adolescentie belangrijk is voor de preventie van obesitas.
Bron:
Lancet,

Recente artikelen