Voorspellende waarde CRP hoger dan hypercholesterolemie

Array

De non-HDL-cholesterolspiegel en de verhouding tussen totaal cholesterol en de aan HDL gebonden fractie hebben een vergelijkbare of zelfs hogere voorspellende waarde ten aanzien van het optreden van cardiovasculaire gebeurtenissen dan de apolipoproteïne-fracties.

Wanneer echter gecorrigeerd wordt voor de risicofactoren leeftijd, bloeddruk, roken, diabetes en obesitas, blijkt het C-reactive protein (CRP) meer prognostische informatie te verschaffen dan alle lipidenbepalingen. Dit wordt geconcludeerd na prognostisch onderzoek met een follow-up van 10 jaar bij 15.632 vrouwen van 45 jaar en ouder.
Na correctie voor bovengenoemde risicofactoren en vergelijking van de onderste en bovenste kwintielen van de diverse bepalingen, blijken de volgende relatieve risico’s op het optreden van een cardiovasculaire gebeurtenis: 1,62 voor LDL-cholesterol, 1,75 voor apolipoproteïne AI, 2,08 voor totaal cholesterol, 2,32 voor HDL-cholesterol, 2,50 voor apolipoproteïne B100, 2,51 voor non-HDL-cholesterol en 2,98 voor high-sensitivity-CRP. De verhoudingen tussen diverse lipidenspiegels leveren relatieve risico’s op tussen de drie en vier. Stratificatie van de CRP-spiegels in minder dan 1mg/l, tussen de 1 en 3mg/l en meer dan 3 mg/l blijkt van hogere prognostische waarde dan alle lipidenbepalingen. 
Bron:
JAMA

Recente artikelen