Aantal gehandicapten stabiel tot 2020

0
1625

Het aantal verstandelijk gehandicapten zal tot 2020 vrijwel stabiel blijven. Dat betekent dat er rond de 112.000 mensen in Nederland zijn met een intelligentie-quotiënt onder de 80.

Een grote meerderheid, 100.000, kan in aanmerking komen voor zorg.
Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) becijferd in een dinsdag verschenen publicatie: Zorg voor verstandelijk gehandicapten. Door vergrijzing zal het aandeel 50-plussers binnen de groep stijgen naar een kwart. Nu is dat 15 procent. Oudere verstandelijk gehandicapten hebben vooral behoefte aan vormen van verzorgd of beschermd wonen.

Volgens het SCP-rapport is het aantal nieuwe mensen die zorg vragen van 7000 in 1998 gestegen tot 15.000 in 2003. Dat was onder meer een gevolg van de toelating van zwakbegaafden (met een IQ tussen de 80 en de 90) tot de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ook trok deze sector cliënten uit de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg.Zwakbegaafden
Zonder de instroom van zwakbegaafden zal het aantal cliënten van de verstandelijk gehandicaptenzorg de komende vijftien jaar rond de 85.000 blijven liggen. Ontvangen zwakbegaafden deze zorg ook, dan kan dit aantal oplopen tot boven de 100.000.

Het rapport meldt verder dat drie op de vier nieuwe cliënten voor de verstandelijk gehandicaptenzorg tot de jongeren behoren. Een groot deel van hen heeft gedragsproblemen. Zij krijgen betrekkelijk kort begeleiding om op het rechte pad te komen.

Van de Nederlanders met een IQ onder de 80 is bijna de helft licht verstandelijk gehandicapt: IQ tussen de 50 en de 80. Iets meer dan de helft heeft een IQ van onder de 50 en wordt beschouwd als matig tot zeer ernstig gehandicapt. Die laatste groep blijft aangewezen op een vorm van verzorgd wonen, verwacht het SCP. Bron: ANP