Doping in nieuwe kabinetsnota TIJD VOOR SPORT

0
176

Met de nieuwe nota “TIJD VOOR SPORT; Bewegen, Meedoen, Presteren” vraagt het kabinet aandacht voor sport. In betreffende nota worden de hoofdlijnen van het beleid uiteengezet. Zo ook voor die ten aanzien van doping. De verdere uitwerking van de nota wordt met relevante partners in de sport ter hand genomen en vastgesteld in een zogeheten uitvoeringsprogramma : het Sportprogramma 2006 – 2010.

6.6 Tegengaan dopinggbruik
Doping leidt tot competitievervalsing, is ongezond voor de sporters en tast de geloofwaardigheid – en daarmee de voorbeeldwerking – van topsporters aan. Door mondialisering van de topsport heeft het anti-dopingbeleid bij uitstek een internationale dimensie. Met de oprichting van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) in 1999 hebben sportorganisaties en overheden een signaal afgegeven voor een gezamenlijke aanpak. Inmiddels heeft de sportwereld een anti-dopingcode onderschreven.
In de concept-conventie van UNESCO worden taken en verantwoordelijkheden van de samenwerkende nationale overheden, afgestemd met de antid-dopingcode van de sport, juridisch verankerd. De verplichtingen die uit de conventie voortvloeien, bieden Nederlande evenwel voldoende ruimte eigen accenten in het dopingbeleid aan te brengen. Het houden van controles en het opleggen van sancties blijven de verantwoordelijkheid van de sport. Het kabinet steunt de sport bij een meer strikte aanpak conform internationale kwaliteitsnormen en een mogelijke ophoging van het aantal controles. Het kabinet streeft naar ratificatie van de UNESCO-conventie en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst ter bestrijding van doping van de Raad van Europa. Doping Controle Nederland (DoCoNed) en het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) fuseren in 2006 om de doelmatigheid te verhogen. De nieuwe organisatie gaat, met behoud van specifieke verantwoordelijkheden, samenwerken met organisaties als NOC*NSF en Trimbos-instituut.

Voor meer informatie over de nieuwe kabinetsnota
Voor het downloaden van de nieuwe kabinetsnota

Vorig artikelSportblessures vragen om deltaplan sportgeneeskunde
Volgend artikelOvereenstemming overname ID Biomedical
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.