ZN voor uitstel WMO

Array

Zorgverzekeraars Nederland is tegen de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) halverwege het jaar, op 1 juli 2006.

Volgens ZN is de voorbereidingstijd te kort en leidt invoering halverwege het jaar tot allerlei complicaties. Een snelle invoering creëert ook extra onzekerheid bij cliënten, gezien de vele vragen die er nog zijn over de uitvoering en de continuïteit van AWBZ-aanspraken in de WMO. Zorgverzekeraars Nederland raadt de geplande invoering per 1 juli 2006 dan ook ‘ten sterkste af’, schrijft de brancheorganisatie aan staatssecretaris Ross van VWS.
Om te voorkomen dat de burger door de invoering van de WMO tussen wal en schip raakt, is een goede afstemming tussen zorgkantoren en gemeenten noodzakelijk. Volgens ZN is de betrokkenheid van de zorgkantoren in de WMO-plannen van VWS tot nu toe echter veel te gering. ZN heeft aan Ross voorgesteld om met VWS, de gemeenten en de NPCF voor afzonderlijke klantgroepen de noodzakelijke samenhang tussen de over te hevelen huishoudelijke zorg en andere vormen van zorg in de WMO, AWBZ en ZVW te onderzoeken.

Bron: ZN

Rob

Recente artikelen