Preventie van beademingslongontsteking

0
184

Promovenda Mirelle Koeman ontdekte dat beademingslongontstekingen goed te voorkomen zijn door chloorhexidine als mondpasta te gebruiken.
Beademingslongontstekingen zijn de meest voorkomende ziekenhuisinfecties bij beademde IC-patiënten. Ze zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle op de intensive care voorgeschreven antibiotica en goed voor een fors deel aan complicaties en overlijden. Daarom is preventie van groot belang.
Uit het onderzoek van Koeman blijkt, dat beademingslongontstekingen zeer effectief te voorkomen zijn met chloorhexidine als mondpasta, al dan niet in combinatie met Colistine. Beide middelen hebben nauwelijks bijwerkingen en behoren niet tot de therapeutische antibiotica. Hiermee wordt preventief antibioticagebruik op grote schaal voorkomen en daarmee de ontwikkeling van antibioticaresistentie teruggedrongen. Nader onderzoek moet nog worden verricht naar het effect op de overleving, volgens Koeman.
Daarnaast moet de diagnostiek van deze belangrijke ziekenhuisinfectie worden geoptimaliseerd. De huidige methode, een combinatie van klinische, bacteriologische en radiologische criteria is te weinig specifiek. Deze blijkt echter niet gemakkelijk verbeteren. Toekomstig onderzoek is dan ook noodzakelijk om de diagnostische precisie te optimaliseren en overdiagnostiek, met daardoor onnodig veel antibioticagebruik, te voorkomen. Bij voorkeur zonder gebruik van invasieve diagnostische maatregelen.

Koeman promoveerde op 16 september aan de Universiteit van Utrecht.

Bron: UMCU