Albert Heck lid internationale proteomics organisatie

0
486

Albert Heck lid internationale proteomics organisatie Albert Heck is benoemd tot lid van het bestuur van de Human Proteome Organisation (HUPO). Heck is ABC-professor aan de Universiteit Utrecht en initiator en wetenschappelijk directeur van het Netherlands Proteomics Centre (NPC). HUPO is dé internationale organisatie ter bevordering van het onderzoek naar eiwitten – en hun biologische functies (i.e. proteomics). Met Heck in dit selecte internationale bestuur is het Nederlandse proteomicsonderzoek en het NPC goed vertegenwoordigd in het orgaan, dat mondiaal een sturende rol speelt in dit belangrijke onderzoeksveld.Human Proteome Organisation (HUPO)
HUPO is een internationaal consortium van nationale proteomics onderzoeksorganisaties, waarin onderzoekers uit overheids-, academische en de industriële laboratoria participeren. Sinds haar oprichting in 2001 heeft HUPO een groot aantal activiteiten ontwikkeld om het brede veld van proteomicsonderzoek te coördineren en standaardiseren. Dat heeft onder andere geresulteerd in internationale onderzoeksverbanden, zoals het Human Plasma Proteome Project en het Proteomics Standard Initiative. Verder organiseert het HUPO de op proteomics gebied toonaangevende jaarlijkse bijeenkomst. Netherlands Proteomics Centre (NPC)
Het NPC is een strategische samenwerking tussen universitaire en industriële topwetenschappers in Nederland met als belangrijk doel technologieontwikkeling voor het proteomicsonderzoek gekoppeld aan versnelde toepassing in de klinische en industriële praktijk. Het NPC-onderzoeksprogramma bestaat uit zes thema’s met in totaal 56 onderzoeksprojecten. Daarnaast zijn er de gespecialiseerd Research Hotels die als expertise- en trainingscentra openstaan voor samenwerkingsprojecten. Het NPC heeft de ambitie uit te groeien tot een wetenschappelijk topcentrum op internationaal niveau. Het NPC maakt deel uit van de Nationale Genomics strategie. Albert Heck
Het vakgebied van Albert Heck behelst eiwit-massaspectrometrie. Heck en zijn groep zijn op zoek naar innovatieve methodes voor het efficiënter en meer gedetailleerd kenmerken van biomoleculen in relatie tot hun biologische functie. In 1998 werd hij aangesteld als hoogleraar bij de departmenten Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Heck is initiator en wetenschappelijk directeur van het NPC. In 1999 werd hij geselecteerd als HiPo (High Potential) door het Nederlandse opinieblad Elsevier. Twee jaar later ontving hij de Gouden Medaille van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging. www.hupo.org
www.netherlandsproteomicscentre.nl
www.pharm.uu.nl/ffwuk.htm?/bioms/ Bron: Universiteit Utrecht