Statistische gegevens beschikbaar over alle acute zorg in de provincie Utrecht

0
117

Wil jij de gegevens van je eigen Spoedeisende Hulp afdeling vergelijken met de gemiddelde cijfers van de Utrechtse SEH’s? Wil jij weten of jouw huisartsenpost beter bereikbaar is dan de Utrechtse posten? Is de bedrijfsdrukte van jouw crisisdienst GGZ, acute thuiszorg en ambulancezorg vergelijkbaar met die in de provincie Utrecht?Indien jij deze vragen stelt, heb je baat bij het onlangs gereed gekomen Julius rapport Vraag en Aanbod van acute zorg in de regio Utrecht. Julius onderzoeker drs. Melanie Meier is daarvan de eerste auteur. Het rapport is gebaseerd op de AGIS meetweek die eind april 2005 in Utrecht plaatsvond. Het telt 37 pagina’s, 21 tabellen, vijf kleurrijke kaarten van de Provincie Utrecht met de herkomst van acute patiënten, een wetenschappelijke verantwoording en vier bijlagen met gebruikte vragenlijsten en registratieformulieren. Het rapport is te downloaden van www.integratedcare.nl. Drs. Melanie Meier is voor aanvullende informatie bereikbaar op M.Meier@umcutrecht.nl.
[tag: spoedeisende hulp][tag: Utrecht]