Eerste Nationale Week van de Patiëntveiligheid

0
231

Van 23 tot en met 30 november 2005 vindt op initiatief van het Nationaal Platform Patiëntveiligheid, in samenwerking met het ministerie van VWS, Orde van Medisch Specialisten, NVZvereniging van ziekenhuizen, CBO, NIVEL, VUmc/EMGO Instituut, LEVV, ziekenhuisapotheek Midden Brabant, Isala klinieken Zwolle, NVA en NVZA de eerste Nationale Week van de Patiëntveiligheid plaats. Op diverse plaatsen in het land worden activiteiten georganiseerd. In Nederland groeit het inzicht dat patiënten niet alleen risico’s lopen die veroorzaakt worden door hun gezondheidsprobleem, maar ook door hun verblijf in het zorgsysteem zelf. Het belangrijkste risicoverhogende kenmerk van elk zorgsysteem is dat het een zeer complexe omgeving is. Hoewel kenmerken van specialismen en zorginstellingen verschillen is veel kennis over veilig werken en het creëren van een veilige zorgomgeving universeel. Lessen die in het ene specialisme worden geleerd zijn dus zeer goed toepasbaar in andere sectoren.Het Platform
Het Nationaal Platform Patiëntveiligheid, opgericht in september 2005 en gefaciliteerd door ZonMw, wil het onderwerp patiëntveiligheid hoog op de agenda houden en organiseert daarom van 23 tot en met 30 november 2005 de eerste Nationale Patiëntveiligheidsweek. Voor informatie over de activiteiten die deze week plaatsvinden kunt u terecht op http://www.platformpatientveiligheid.nl Doel van het platform is de patiëntveiligheid in alle sectoren van de gezondheidszorg te vergroten. Voorgeschiedenis
In het kader van het programma Sneller Beter van het ministerie van VWS, Orde van Medisch Specialisten en NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft een team onder leiding van de heer Willems, president-directeur van SHELL Nederland, de zorgsector op het gebied van patiëntveiligheid onder de loep genomen. Zijn conclusies, verwoord in het rapport ’Hier werk je veilig of je werkt hier niet‘ komen erop neer dat, op enkele kleine uitzonderingen na, de inzichten en instrumenten die in de chemiesector tot meer veiligheid hebben geleid in de zorgsector ontbreken. Een van zijn aanbevelingen is om te komen tot de oprichting van een nationaal platform voor patiëntveiligheid om de veiligheidslessen die professionals over het zorgproces leren snel te delen met andere zorgprofessionals. Het Nationaal Platform Patiëntveiligheid wil invulling geven aan die aanbeveling. Het Platform komt voort uit het informele netwerk van personen uit uiteenlopende zorginstellingen, koepelorganisaties, onderzoeksinstellingen en kwaliteitsinstituten, dat in 2003-2004 is ontstaan rond enkele voorlopers op het gebied van patiëntveiligheid. Enkele van hun best practices staan ook vermeld in het rapport Willems

Vorig artikelCOV bij IZA en IZR mogelijk voor huisartsen
Volgend artikelViecuri starten met tele-dermatologie
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.