Mogelijk monopolies door nieuw zorgstelsel

0
120

Hoogleraar economie C. N. Teulings van de Universiteit van Amsterdam heeft gisteren de leden van de Tweede Kamer gewaarschuwd voor monopolies in de gezondheidszorg. Het nieuwe zorgstelsel maakt het mogelijk om ‘stilzwijgende’ deals te maken. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen op deze manier bepaalde andere partijen buiten de deur houden. Teuling ziet vooral gevaren in regio’s waar slechts één ziekenhuis en één zorgverzekeraar is. Als voorbeeld noemde hij de provincie Friesland. Monopolieposities zijn volgens hem ook mogelijk op specifieke deelmarkten in de zorg: "Stel dat een zorgverzekeraar een speciale polis op de markt brengt voor suikerziektepatiënten. Ook hier kan hij afspraken maken met bijvoorbeeld ziekenhuizen om andere partijen buiten de markt te houden." (Planet.nl) Het is volgens de regels uit de nieuwe zorgwet verboden dat verzekeraars en zorginstelling onderling afspraken maken. Teulings verwacht echter dat dergelijk gedragvoor de overheid moeilijk wordt om aan te tonen, laat staan te straffen. Als lid van de Raad voor Economisch Adviseurs waarschuwde hij de leden van de Tweede Kamer hier alert op te zijn.(Bron: Telegraaf.nl, Planet.nl)[tag:zorgstelsel] [tag:zorgwet] [tag:monopolie] [tag:ziekenhuis] [tag:zorgverzekeraar]