Heeft het recept nog toekomst

Vandaag kreeg de redactie een alleraardigst artikel van de emaildokter, Robert Mol. Reden genoeg dus om dit met u te delen.
In Engeland is volgens Medisch Contact (25-11-05) de kogel door de kerk! Verpleegkundigen en apothekers mogen vanaf het voorjaar 2006 elk geregistreerd medicijn voorschrijven.
De huidige 6100 nurse prescribers mogen trouwens nu al 240 medicijnen uit een speciaal formularium voorschrijven.
Dit zal zeker leiden tot reactie en mogelijk actie. Zeker daar het recept behoort bij het inkomen van de (huis)arts. En ook ten dele bij zijn/haar beroep! Wat is toch klassieker dan een patiënt de spreekkamer te zien verlaten met een recept in de hand? Het is eigenlijk goed te vergelijken met de toga van een rechter en advocaat. Ik hoop dat deze beroepsgroep deze in ieder geval nog lang zullen dragen. Het hoort bij hun metier! Engeland brengt in ieder geval een behoorlijke discussie op gang. Kan er nog wel bij in alle toestanden rondom de nieuwe Zorgwet. In sommige landen in Europa kan men medicijnen zonder recept halen bij de apotheek met feitelijk alleen nog maar aanwijzen van het doosje en vermelding van het aantal. En via internet kan het vaak zonder tussenkomst van wie dan ook. U vraagt, betaalt en ontvangt.
Waar gaat het Europese beleid naar toe? Feitelijk moet men daarin snel tot een besluit komen, mede daar het online bestellen van medicatie via internet in rap tempo toeneemt.
De NVEH biedt rond medio december a.s. een preadvies aan de KNMG aan in het kader van de nu bestaande Richtlijn online arts-patient contact. Dit advies is vooral gericht op de medicatiebestelling via internet. Hopelijk doet men er op korte termijn wat mee, zodat er in ieder geval in ons land duidelijkheid bestaat over dit onderwerp. Herziening zal een jaar later ongetwijfeld nodig zijn, daar de snelle veranderingen hierom zeker zullen vragen.
En het recept? Ik denk dat het over vijf jaar niet meer bestaat. Een dan overbodig ritueel is er dan niet meer. Zeker jammer, maar helaas ontstaan door de snelle veranderingen mede tengevolge van internet in de zorg. En het snel veranderende gedrag van de patiënt, die steeds meer zijn/haar eigen beleid wil bepalen. Dus ook met de medicatie!
En of dit allemaal wel zo goed is? Ik weet het niet. De tijd zal het ons ongetwijfeld leren.

Tenslotte voor degenen die technisch modern mee willen: het NTVG van 26-11-05 meldt dat de elektronisch tandenborstel beter is wat betreft vermindering van tandplaque en gingivitis
dan de conventionele borstel, die u wellicht nog steeds gebruikt. Ik in ieder geval wel! Ik vergelijk deze vorm van poetsen met het klassieke recept, dat wat mij betreft nog wel enige tijd mag blijven bestaan!

Robert Mol.

Recente artikelen