Om rekening mee te houden: legitimatieplicht

0
124

Een ‘ondergesneeuwd’ onderdeel van het nieuwe zorgstelsel is de legitimatieplicht per 1 januari 2006. Ziekenhuizen moeten vanaf het nieuwe jaar van alle patienten hun sofi-nummer registreren, omdat de nieuwe zorgwet hen verplicht dit nummer over te nemen op de ziekenhuisrekeningen. Het doel is dat hiermee mogelijke fraude wordt voorkomen. Voor de patient betekent het in de praktijk dat hij in ieder geval bij z’n eerste ziekenhuisbezoek in 2006 zijn legitimatiebewijs moet meenemen en veelal een nieuw ponsplaatje moet laten maken. Kortom, ID-pas of paspoort mee.(Dat er zelfs bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog onduidelijkheid over dit punt is, blijkt wel uit de opmerking van een brief van de Nederlandse Verening voor Ziekenhuizen: "Ook de brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die u recentelijk hebt ontvangen (d.d. 31 oktober 2005) brengt hierin niet de gewenste helderheid.")