Grootschalig onderzoek naar seksuele gezondheid van Nederlanders

0
456

Persbericht
De Rutgers Nisso Groep presenteert eind november de resultaten van het grootschalige bevolkingsonderzoek naar de seksuele gezondheid, de zorgbehoefte en het zorggebruik van Nederlanders tussen 19 en 69 jaar. Het is 15 jaar geleden dat op vergelijkbare schaal gegevens zijn verzameld. De resultaten worden bekend gemaakt tijdens het Nationaal Congres Seksuele Gezondheid op 23 november 2006 in Utrecht.
Seksuele gezondheid anno 2006
Tijdens het Nationaal Congres Seksuele Gezondheid 2006, onder voorzitterschap van journaliste Maria Henneman, wordt ingegaan op de stand van zaken en op trends. Dit gebeurt aan de hand van vijf themaÂ’s: relaties en seksueel gedrag, geboorteregeling en onvruchtbaarheid, seksueel disfunctioneren, seksuele agressie en overmatig seksueel verlangen. Tevens komen ervaringsdeskundigen aan het woord.
Bij alle thema’s komen vragen aan bod als: hoe groot is de problematiek, wie hebben de meeste last, welke factoren bepalen de seksuele gezondheid en hoe groot is de behoefte aan professionele hulp? De resultaten geven aanwijzingen dat jaarlijks ongeveer een miljoen volwassen vrouwen en zo’n 750.000 mannen behoefte hebben aan enige vorm van professionele zorg op één of meerdere seksuele gezondheidsterreinen. Onder vrouwen doet de grootste zorgbehoefte zich voor met betrekking tot relatieproblematiek, problemen met het seksueel functioneren en seksueel geweld. Onder mannen geldt dat voor relatieproblematiek, problemen met het seksueel functioneren, seksuele identiteit en overmatig seksueel verlangen.

ThemaÂ’s
Relaties en seksueel gedrag
Het seksuele gedrag van Nederlanders staat centraal tijdens het congres. Er is aandacht voor het aantal partners, manieren van seks en specifieke behoeften. Tevens wordt antwoord gegeven op vragen als: hoe tevreden zijn mannen en vrouwen met een vaste partner over hun relatie? Hoeveel stress levert de relatie op? In hoeverre hebben mensen zonder vaste relatie last van het single zijn?

Geboorteregeling en onvruchtbaarheid
Dit thema omvat het brede terrein van het gebruik van anticonceptiemiddelen, ongeplande zwangerschap, abortus, kinderwens, miskraam en onvruchtbaarheid. Er is aandacht voor onbedoelde zwangerschap en middelen die gebruikt worden om dit te voorkomen. Daarnaast is er aandacht voor onvervulde kinderwens en de eventuele behandelingen die daarvoor ondergaan zijn.

Problemen met het seksueel functioneren
De zogenoemde seksuele disfuncties staan heden ten dage volop in de belangstelling. In hoeverre is dat terecht? En wat verstaan we eigenlijk precies onder seksueel disfunctioneren? Wie rapporteren disfuncties en zoeken er hulp voor? Welke disfuncties betreft het en waar hangen ze mee samen?

Seksuele agressie
Tijdens het congres is aandacht voor zowel de daders als voor de slachtoffers van seksueel geweld. Hoeveel mannen en vrouwen hebben te maken gehad met seksueel geweld? Wat was de aard van het geweld? Wat zijn mogelijke psychische en fysieke gevolgen? En wat de daders betreft: hoe vaak is men geneigd tot seksuele agressie en wie neigen het meest tot seksueel agressief gedrag?

Overmatig seksueel verlangen
Wat is overmatig seksueel verlangen? Hoe vaak komt het voor bij mannen en vrouwen? In hoeverre hangt het samen met andere aspecten van de gezondheid zoals psychisch welbevinden? Hebben mensen met overmatig seksueel verlangen behoefte aan en maken zij gebruik van professionele zorg?

Deze en vele andere vragen komen aan bod tijdens het Nationaal Congres Seksuele Gezondheid 2006. Alle deelnemers aan het congres ontvangen een verslag van de onderzoeksresultaten in de vorm van het boek Seksuele Gezondheid in Nederland 2006.

Programma Congres Donderdag 23 november 2006
Locatie: Muziekcentrum Vredenburg (kleine zaal), Vredenburgpassage 77, Utrecht Dagvoorzitter: Maria Henneman

09.15 – 09.50 uur Ontvangst en inschrijving
10.00 – 10.15 uur Welkomstwoord door Ans Dubbeldam, directeur Rutgers Nisso Groep
10.15 – 10.30 uur Opening door Clémence Ross-Van Dorp, staatssecretaris van VWS
10.30 – 11.15 uur Relaties en seksualiteit: wat doen Nederlanders en hoe tevreden zijn ze
ermee? Door Floor Bakker, programmahoofd Epidemiologie en Monitoring, Rutgers Nisso Groep
11.15 – 12.00 uur Rondom zwangerschap: geboorteregeling, abortus en infertiliteit. Door Cecile Wijsen, programmahoofd Geboorteregeling, Rutgers Nisso Groep
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.15 uur Passioneel muzikaal intermezzo
13.30 – 14.15 uur Seksueel geweld verdient onverminderd aandacht: slachtoffers en daders anno 2006 in beeld. Door Willy van Berlo, programmahoofd Seksueel Geweld en Seksuele Intimidatie, Rutgers Nisso Groep
14.15 – 15.00 uur Als seks problemen geeft: ‘disfunctiesÂ’ bij mannen en vrouwen.
Door Harald Kedde, onderzoeker Rutgers Nisso Groep
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.15 uur Het moderne geseksualiseerde leven: zoektocht naar seksuele
stimuli. Door Ine Vanwesenbeeck, manager afdeling Onderzoek, Rutgers Nisso Groep
16.15 – 16.30 uur Afsluiting door dagvoorzitter Maria Henneman
16.30 – 17.30 uur Borrel