Avond,nacht- en weekenddiensten revised

Array

“De huisarts zit in de tang bij de Huisartsenpost.De post verlost hem weliswaar van continue beschikbaarheid,maar in ruil daarvoor moet hij dienstplicht vervullen tegen een schamele vergoeding. ANW-zorg ? Natuurlijk,maar dan wel onder andere voorwaarden”. Aldus de Haagse huisarts Frans Brons deze week in een artikel in Medisch Contact. Precies dezelfde teneur kwam ook naar voren bij een LHV-enquete onder haar leden : wel ANW-diensten laten doen door huisartsen,maar op vrijwillige basis en tegen een marktconform tarief.Het artikel van Frans Brons is mij volledig uit het hart gegrepen.Om die reden vermeld ik enige citaten uit dit artikel.
Naast zijn vaak al overladen dagtaak is de huisarts regelmatig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de acute hulpvraag van een grote regio. Tegelijkertijd heeft hij nauwelijks invloed op de omstandigheden en voorwaarden waaronder hij deze zorg moet leveren. De huisarts in ANW-dienst heeft geen recht op de gebruikelijke werknemersfaciliteiten. Kan hij de dienst onverhoopt niet doen dan moet hij zelf zorgen voor vervanging.Dat kost meer dan de vergoeding die hij zelf ontvangt voor een ANW-dienst.
Het is een goede zaak dat het huisartsgeneeskundig deel van de acute eerstelijns – zorg door een huisarts wordt geleverd.Dit betekent echter niet dat dezelfde huisarts zowel dag- als ANW-zorg moet leveren. Het is een drogreden dat elke huisarts ANW- diensten moet doen om zijn kennis van acute pathologie op peil te houden. Willen we 24-uurs huisartsenzorg? Ja. Geleverd door huisartsen? Ja. Door iedere individuele huisarts? Neen , dat niet. Dit is dus een pleidooi voor ontkoppeling van de dagzorg en de zorg in ANW. Een marktconform tarief is een van de voorwaarden.Daarnaast moet er duidelijkheid komen over de status van de huisarts op de Huisartsenpost : freelance of in dienstverband, maar in elk geval afschaffing van de “slavernij”. De beroepsgroep (LHV en NHG voorop) moet zich daarvoor volledig inzetten. Zo niet,dan is zij geen knip voor de neus waard !

aalstein

Sinds 1982 huisarts in Capelle aan den IJssel
in een duo-praktijk met Jan Hordijk.

Recente artikelen