Universele bril voor derdewereldlanden

Array

De oplettende bezoeker is de advertentie voor U-specs in de rechterkolom opgevallen. Het VU Medisch Centrum heeft een universele bril ontwikkeld op basis van een idee van Nobelprijswinnaar Luis Alvarez. De d.o.b. foundation zorgt er in samenwerking met de VU voor dat de bril gereed gemaakt wordt voor productie en distributie. Philips DAP heeft een gebruikerstest in India gedaan. De organisatie ziet een aantal vraagstukken en obstakels:

Op het gebied van productie, distributie en investeringen zoeken we strategische partners om mee verder te gaan.
De grootste uitdaging ligt in het maken van een heldere, wereldwijd bruikbare instructie, zonder dat daar een opticien aan te pas komt.
Hoe maken we maximaal gebruik van de bestaande distributiekanalen? Welke kanalen zijn dat? Zal sterk per regio verschillen.
Hoe kunnen we de bril gaan verkopen op de vrije markt, zonder dat de prijs wordt opgedreven ten koste van de mensen die hem nodig hebben?

Meer informatie kunt u vinden op de website van de d.o.b. foundation.

Recente artikelen