Een nieuwe minister , een nieuw credo

Array

De eerste reacties uit het werkveld op het aantreden van de nieuwe minister van
Volksgezondheid,dr.A.Klink,zijn overwegend positief te noemen. De geestelijk vader van het nieuwe zorgstelsel (het CDA liet dat heel tactisch implementeren door een behoorlijk -laat ik het netjes houden- rechtlijnige VVD-er)en de mede-opsteller van het CDA-programma weet al het nodige over de zorg. Hij was o.a. lid van de Eerste Kamer commissie Volksgezondheid en hij lijkt mij typisch iemand die zich zeer breed orienteert.
“De professional meer ruimte geven en op basis van zijn eigen verantwoordelijkheid laten werken” is nogal een ander credo dan dat van de vorige Vorst. Dit credo van minister Klink zal artsen veel meer aanspreken!
Betekent dit dat hij een “makkie” zal hebben aan zijn nieuwe baan? Ik denk het niet. Neem de nog stevige oppositie vanuit specialistenkringen tegen het DBC-systeem,de meningsvorming rond medisch-ethische vraagstukken,het tot stand brengen van het Elektronisch Patienten Dossier (EPD) en de aanhoudende declaratieperikelen bij de huisartsen.
Wat deze perikelen betreft (die mijn assistente nog steeds enkele uren per week kosten!) is het belangrijkste probleem dat patienten niet op naam van de huisarts (bij de zorgverzekeraar) staan ingeschreven. De zorgverzekeraars zijn niet geinteresseerd in de naam van de huisarts: degene die het eerste (het inschrijfgeld) declareert krijgt uitbetaald. Daar patienten nog immer niet bedenken of weten dat de huisarts een eventuele verandering van verzekeraar direkt wil weten , vissen wij bij het declareren nog regelmatig achter het net.
Het idee ( van de Stichting de Vrije Huisarts) van een Centraal Huisartsen Patienten Overzicht (CHAPO) dat wij online kunnen raadplegen , juich ik dan ook zeer toe.
Nog genoeg werk aan de winkel aldus! Hopelijk levert de nieuwe minister mij niet teveel stof voor volgende column’s.

aalstein

Sinds 1982 huisarts in Capelle aan den IJssel
in een duo-praktijk met Jan Hordijk.

Recente artikelen