Veel verkeersgeluid maakt slaap onrustiger

Array

Mensen slapen onrustiger, worden vaker wakker en vinden zelf ook dat hun slaapkwaliteit afneemt naarmate er tijdens hun slaap meer geluid van weg- of railverkeer is. Mensen bij wie dit gevonden werd wonen vaak al jaren in het geluid. Blijkbaar worden dergelijke effecten niet weggenomen door gewenning. Deze resultaten komen overeen met eerder onderzoek van TNO naar slaapverstoring door geluid van vliegtuigen in de buurt van Schiphol.

Het onderzoek
TNO voerde een groot onderzoek uit in twaalf woonwijken bij snelwegen, provinciale wegen en uitvalswegen met veel wegverkeer en bij ’s nachts drukke spoorlijnen. Gedurende zes nachten en tussenliggende dagen namen 262 volwassenen (18 tot 80 jaar, waarvan 55 procent vrouwen) aan het onderzoek deel. Het geluid werd tijdens de onderzoeksnachten continu,zowel buiten als in de slaapkamer, gemeten. Een bewegingsmeter om de pols van de proefpersonen hield continu de bewegingen bij. Hieruit werd de motorische onrust tijdens een verkeerspassage en over een gehele slaapperiode bepaald. Met een druk op een knop op de bewegingsmeter kon de deelnemer aangeven wakker te zijn geworden. In een logboek hielden de deelnemers o.a. bij hoe zij
vonden dat ze geslapen hadden.


Onrust neemt meteen toe
Het onderzoek laat zien dat door het geluid van een verkeerspassage de motorische onrust gemiddeld genomen direct toeneemt. Deze conclusie is gebaseerd op in totaal meer dan 48.000 verkeerspassages. In de 1572 deelnemersnachten blijkt bij mannen ook de algehele motorische onrust gedurende een slaapperiode toe te nemen met de hoeveelheid geluid binnen van het verkeer. Het aantal maal wakker worden neemt toe met de geluidsbelasting, waarbij bij gelijk verkeersgeluid vrouwen vaker aangeven wakker te zijn geworden dan mannen. Naarmate stille periodes op een locatie schaarser zijn, wat vooral bij snelwegen het geval is, was de algehele motorische onrust tijdens de slaap beduidend hoger.

Belang goede slaap
Goede slaap is van belang is voor uiteenlopende aspecten van ons functioneren, van immuunsysteem tot geheugen. Eerder onderzoek heeft laten zien dat wereldwijd de ervaren slaapverstoring groter is naarmate de geluidbelasting van de woning ’s nacht hoger is. In het laboratorium hebben onderzoekers gezien hoe geluid de tijdens de slaap hersenactiviteit, het autonome zenuwstelsel en daarmee de hartslag beïnvloedt. De resultaten van dit onderzoek sluiten goed aan bij de bevindingen uit het laboratorium en de schaarse vergelijkbare onderzoeken naar de invloed van nachtelijk geluid op slaap onder alledaagse omstandigheden. De nieuwe bevindingen duiden er op dat, net als eerder gevonden voor vliegtuiggeluid in vergelijkbaar TNO onderzoek, geluid van weg- of railverkeer ons activeert tijdens de slaap, ook als we er al lang in wonen. Omdat slaap
cruciaal is voor ons welzijn en functioneren, ligt hier een belangrijk punt voor verdere aandacht.

Het rapport en een Engelse samenvatting zijn te vinden op: www.tno.nl/slaapverstoring

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen