VWS en zorgkantoren starten project ‘Heldere Taal’ voor AWBZ

Array

Univé Zorgkantoor Noord-Holland Noord en VGZ/Trias Zorgkantoren hebben op woensdag 4 juli samen met staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een intentieverklaring ondertekend over de verbetering van de communicatie met de burgers in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De zorgkantoren gaan allereerst onderzoeken hoe de schriftelijke en mondelinge communicatie nu verloopt. Daarna zullen concrete verbeteringen worden doorgevoerd, zodat de cliënt makkelijker zijn weg vindt in de AWBZ.

Gezamenlijk project
Het Univé Zorgkantoor NHN en VGZ/Trias Zorgkantoren vinden het erg zinvol om actief mee te werken aan het project ‘verbetering van de communicatiestroom in de AWBZ- keten’. Op initiatief van het ministerie van VWS hebben de betrokken partijen besloten de communicatie in de AWBZ- keten aan te gaan pakken. Leidraad is dat de cliënt centraal staat. Het project wordt gezamenlijk opgepakt met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten (CAK-BZ). De betrokken partijen gaan de komende twee jaar de verbeterpunten oppakken en de actiepunten samen uitvoeren.

Cliënten als klankbord

Het project ‘verbetering van de communicatiestroom in de AWBZ- keten’ van het ministerie van VWS bestaat uit vijf deelprojecten, namelijk: ‘heldere taal’, ‘samenhang in communicatie’, ‘één (uitgifte)loket’, ‘soepele uitvoering’ en de ‘wet- en regelgeving’.
Univé Zorgkantoor NHN en VGZ/Trias Zorgkantoren nemen het deelproject ‘heldere taal’ voor hun rekening. Veel cliënten weten zich vaak geen raad met brieven, formulieren en brochures die zij van diverse instanties thuiskrijgen. Het taalgebruik is vaak moeilijk te begrijpen en ook de samenhang tussen de verschillende organisaties is vaak lastig te doorgronden. Het is belangrijk dat de cliënt begrijpt wat er wordt bedoeld en dat de boodschap goed overkomt. Daarom zetten Univé Zorgkantoor NHN en VGZ/Trias Zorgkantoren zich graag in om de communicatie te verbeteren. De cliënten- en belangenorganisaties treden tijdens het project elk halfjaar op als klankbordgroep. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de uitkomsten van het project als leidraad worden gebruikt voor de hele AWBZ- keten.

Rob

Recente artikelen