Vaccinatie tegen kinkhoest bij jongeren en volwassenen

0
175

Recent werd in de media aandacht besteed aan de vraag of een systematische herhalingsinenting tegen kinkhoest bij alle jongeren zinvol zou zijn. Kinkhoest is bij adolescenten en volwassenen, dankzij een volledige of partiële immuniteit, meestal geen ernstige aandoening; de ziekte gaat wel gepaard met een chronische hoest, maar vertoont zelden de klassieke kenmerken en complicaties van kinkhoest, en wordt daarom vaak klinisch niet herkend; de infectie zelf kan echter wel worden overgedragen, en men heeft gezien dat adolescenten en volwassenen een belangrijke bron van besmetting zijn voor zeer jonge kinderen. Een hervaccinatie heeft dan ook niet tot doel deze adolescenten en volwassenen tegen kinkhoest te beschermen. Deze hervaccinatie heeft wel als doel de overdracht van kinkhoest naar kinderen die (nog) niet (volledig) werden gevaccineerd, bv. zuigelingen jonger dan 2 maand vóór hun eerste vaccinatie, tegen te gaan: het is immers bij deze zeer jonge kinderen dat kinkhoest het meest ernstig verloopt.Daarenboven ziet men in meerdere landen met een hoge vaccinatiegraad dat het aantal gevallen van kinkhoest bij adolescenten en volwassenen de laatste 10 – 15 jaar is toegenomen, en er zijn aanwijzingen dat deze stijging het grootst is bij adolescenten. Deze toename blijkt vooral verklaard te worden door een toegenomen alertheid en verbeterde diagnosemogelijkheden. Bovendien worden, om de 2 à 5 jaar epidemische pieken gezien. Toch wordt een reële stijging niet uitgesloten, omdat de immuniteit verworven door vaccinatie begint te dalen na 3 à 5 jaar, en bescherming is niet meer aantoonbaar na 10 à 12 jaar. De immuniteit verworven na een doorgemaakte kinkhoestinfectie is evenmin levenslang.
In sommige landen, bv. Frankrijk, Duitsland, Canada, de Verenigde Staten, wordt daarom een systematische herhalingsinenting tegen kinkhoest bij alle adolescenten (op de leeftijd van 12 à 17 jaar) aanbevolen. Deze leeftijdsgroep is gemakkelijk te bereiken, en volgens sommigen is vooral deze groep, door het verlies van de immuniteit na de initiële vaccinatie, een belangrijke bron van besmetting.

Een andere strategie om de overdracht van kinkhoest naar de zeer jonge kinderen te beperken is de universele vaccinatie van adolescenten en volwassenen. Om een invloed te hebben wordt geschat dat meer dan 85% van de adolescenten en volwassenen zou moeten worden gevaccineerd, en dat de vaccinatie iedere 10 jaar zou moeten herhaald worden. Dit is organisatorisch waarschijnlijk moeilijk haalbaar, en de kostprijs is zeer hoog.