Kabinet te traag met aanpakken personeelsproblemen zorg en overheid

CNV Publieke Zaak mist daadkracht bij het aanpakken van de verwachte personeelsproblemen in de zorgsector en de overheid. Dit is de eerste reactie van CNV Publieke Zaak op de vandaag in de Miljoenennota gepresenteerde plannen van het kabinet.

Op zich vindt CNV Publieke Zaak het een goede zaak om 6.000 tot 7.000 extra werknemers in de zorg aan de slag te helpen. “Als je dit afzet tegen het aantal van 1 miljoen werknemers in de zorg, is dit aantal niet echt groot”, aldus voorzitter Paul Koeslag van CNV Publieke Zaak. De arbeidsmarktbrief van het ministerie van VWS komt pas later. “Dat gaat ons veel te langzaam. De problemen moeten vandaag worden aangepakt. Wij hebben vorig jaar ook al aangedrongen op maatregelen, maar helaas zijn we nog geen stap verder.” Uit een recent onderzoek van CNV Publieke Zaak blijkt dat 60% van de leden geen goede zorg verwacht. Daarom moet juist alles op alles worden gezet de kwaliteit van de zorg voor nu en in de toekomst te garanderen. Het heeft CNV Publieke Zaak verder verbaasd dat in de troonrede niets is gezegd over de problemen in de thuiszorg. Daar staan door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning tienduizenden banen op het spel. Ook mist CNV Publieke Zaak in de begroting van het ministerie van VWS aandacht voor ethische onderwerpen waar verpleegkundigen en verzorgenden dagelijks mee te maken hebben. CNV Publieke Zaak is het niet eens met de invoering van een maatschappelijke stage zolang er onvoldoende begeleiding is voor reguliere stagiaires.Bezuinigingen rijkssector
Ronduit slecht vindt CNV Publieke Zaak de bezuinigingen van 630 miljoen op de rijkssector. Hierdoor verdwijnen 11.000 arbeidsplaatsen. Paul Koeslag: “Ook dit kabinet laat na eerst een afweging te maken welke taken de overheid moet uitvoeren en daarna de personeelsformatie vast te stellen. Het overleg met de overheidswerkgevers verloopt bovendien heel moeizaam. Wij hebben weinig vertrouwen dat deze reorganisatie goed gaat verlopen.” Tegelijkertijd werd in de troonrede een vernieuwing van de rijksdienst aangekondigd. CNV Publieke Zaak vraagt zich af hoe dit samen kan gaan met forse bezuinigen op het personeel. “Wij missen samenhang tussen de komende reorganisatie, de vernieuwing van de rijksdienst en de arbeidsmarktproblemen. Er is geen visie om de kwaliteit van de dienstverlening overeind te houden.”

Rob

Recente artikelen