Doe mee aan het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur!

Array

Het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur meet de organisatiecultuur in de Nederlandse zorgsector. Want cultuur is vaak de reden waarom sommige zorginstellingen goed scoren op kwaliteit van zorg of patiënt- en cliënttevredenheid. En waarom andere juist kampen met hoog personeelsverloop of tegenvallende resultaten. Hoe bepalen ‘familiecultuur’, hiërarchie, marktgerichtheid en ondernemingszin bijvoorbeeld de productie, veiligheid en kwaliteit in uw organisatie? Doe de meting met het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI), in een kwartier tijd, op http://www.kikkergroep.nl/ocai/
Wie kunnen meedoen?
De meting is beschikbaar voor alle bestuurders, zorgmanagers, artsen in 1e en 2e lijn, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici en andere zorgprofessionals. Dus zowel ‘lijn’ als ‘staf’-functies in de zorg. Uw deelname aan het onderzoek levert u direct: uw eigen cultuurprofiel plus korte toelichting het gemiddelde cultuurprofiel van uw deelsector (eerste lijnszorg, ziekenhuizen, verpleging & verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ, overig) het gemiddelde van de gehele gezondheidzorg Eerste helft 2008 ontvangt u de definitieve resultaten van het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur.


Waarom onderzoeken we cultuur in de zorg?
Doel van het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur is om te kijken of er een dominante werkcultuur bestaat per deelsector en welke dat is. Zo’n dominante werkcultuur zou de huidige kansen en problemen kunnen verklaren. Als er echter een grote diversiteit in werkculturen bestaat, verklaren deze mogelijk de verschillen tussen uitblinkers en minder presterende organisaties. Ook wordt gemeten wat de gewenste werkcultuur is. Deze gegevens bieden aanknopingspunten voor benchmarking en verandering danwel borging van de huidige werkcultuur.

Wie voeren de cultuurmeting uit?
Het onderzoek maakt gebruik van het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI), een gevalideerde testmethode, ontwikkeld door Quinn & Cameron. Kikker Groep, organisatie voor ontwikkeling in de zorg, heeft toestemming van deze hoogleraren om hun OCAI-methode te gebruiken voor dit onderzoek in de Nederlandse gezondheidszorg.

Hoe doet u mee?
1. Surf naar http://www.kikkergroep.nl/ocai/ en volg de instructies. Uw deelname kost ongeveer een kwartier tijd. 2. Mail deze link door aan zoveel mogelijk collega’s en stel deze bekend in uw personeelsblad of op intranet. Help het onderzoek aan 1000 deelnemers voor 1 januari 2008.

Dank voor uw bijdrage aan het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur!
VERGEET DE PINKFACTS ACTIE NIET!.

PINKFACTS: LAAT ZIEN DAT JE OM ZE GEEFT! 

In deze actie maand veilen we allerlei Pink Ribbon Goodies op EBAY onder het motto: “Together we can make a difference”

Rob

Recente artikelen