UMC Utrecht meest favoriete werkgever in de zorg

UMC Utrecht meest favoriete werkgever in de zorg. Maar ook meest favoriete werkgevers krijgen te maken met een toenemend personeelstekort Voor mensen die een opleiding in de gezondheidszorg hebben gevolgd en momenteel werkzaam zijn in de gezondheidszorg is het UMC Utrecht de Meest Favoriete Werkgever. Dit blijkt uit een analyse uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group, welke uitgevoerd is ten behoeve van het congres VersBloed dat op 1 november wordt gehouden.

Top 10 bestaat niet alleen uit zorginstellingen
Opvallend is dat de ondervraagde personen niet enkel zorginstellingen noemen als meest favoriete werkgever. Zo vinden we bijvoorbeeld ook de Politie, de gemeente Amsterdam en KLM terug in de top 10. Werkgevers als Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis zijn instellingen die vanwege hun charitatieve karakter ook een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de zorgsector. Wat tevens opvalt is het regionale karakter van veel werkgevers in de top 10. De voorkeur voor charitatief en regionaal is te verklaren vanuit het feit dat de zorgsector nog altijd voor een groot deel uit vrouwen bestaat. De totale top 10 ziet er als volgt uit:

Top 10 Meest Favoriete Werkgevers in de zorg
1. Universitair Medisch Centrum Utrecht
2. Politie
3. GGD
4. Meander Medisch Centrum
5. Parnassia
6. Artsen zonder Grenzen
7. Gemeente Amsterdam
8. KLM
9. Erasmus MC
10. Rode Kruis
Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek Intelligence Group, eerste helft 2007.


VERGEET DE PINKFACTS ACTIE NIET!.

PINKFACTS: LAAT ZIEN DAT JE OM ZE GEEFT! 

In deze actie maand veilen we allerlei Pink Ribbon Goodies op EBAY onder het motto: “Together we can make a difference”Tekort aan personeel in de zorg bedreigt ook de Meest Favoriete Werkgevers
Een hoge notering in de lijst van Meest Favoriete Werkgevers in de zorg is geen garantie dat het personeelstekort deze werkgevers niet treft. Ook zij zullen te maken krijgen met een steeds krappere wordende arbeidsmarkt waarin kwalitatief goed geschoolde mensen in de zorg een schaars goed worden. In verschillende onderzoeken is al aan de bel getrokken naar aanleiding van het dreigende personeelstekort in de zorg (Prismant, 2005; RVZ, 2006).

Zorg en arbeidsmarkt is een hot item
Ook op de politieke agenda is zorg en arbeidsmarkt dezer dagen een ‘hot item’. Iedereen heeft inmiddels wel door dat er iets moet gebeuren. De verwachting is dat er tussen 2001 en 2040 zo’n 700.000 extra mensen geworden moeten worden voor de zorg (Prismant, 2005). Volgens Geert-Jan Waasdorp (directeur Intelligence Group) is het voor werkgevers in de zorg van essentieel belang nu al actie te ondernemen. Hij zegt hierover: “Iedereen denkt maar in problemen. Ik zie ook dat er heel veel oplossingen zijn. Op korte termijn de arbeidsmarktbewerking moderniseren en op middellange termijn werken aan binden van medewerkers, ICT-toepassingen, werkdifferentiatie en branding van het beroep.”

Seminar VersBloed
Hoe groot zijn de wervingsproblemen momenteel in de zorgsector? Is het geschetste scenario toekomstmuziek of zitten we er al middenin? En welke van bovenstaande ideeën kunnen echt een bijdrage leveren aan het oplossen van het personeelstekort? In dit kader organiseert Intelligence Group samen met Steam een seminar omtrent zorg en arbeidsmarkt op 1 november aanstaande in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.versbloed.com
Links:
http://www.versbloed.com

Rob

Recente artikelen