Resultaten eerste Trendwatch Zorgconsument

0
842

De resultaten van de eerste Trendwatch Zorgconsument, in opdracht van Casemanagement Groep uitgevoerd door Motivaction, geven aanleiding om de dialoog met de klant verder aan te gaan. De Trendwatch laat zien dat mensen die verwezen worden naar een ziekenhuis zich eerst afvragen of de behandeling door hun verzekeraar wordt vergoed. Vervolgens zoeken zij een ziekenhuis dat dicht bij huis is.

Duidelijk wordt dat de dominante keuzeargumenten van de klant geld en afstand zijn. Er zijn wel verschillen waarneembaar. Bij verpleeghuiszorg speelt bijvoorbeeld geld minder een rol en vindt de familie het belangrijk dat het dichtbij is en de bezoektijden zo ruim mogelijk zijn. Er zijn ook regionale verschillen te zien en jongeren en ouderen maken ook andere keuzes. Ouderen zijn bijvoorbeeld bereid verder te reizen.

Als de wens van de klant bekend is, kan de zorg daarop ingericht worden. Tevens kan de zorgverlener uitleggen waarom zij bepaalde keuzes maakt. Klant en zorgverlener komen met elkaar in contact en beide posities versterken zich.De Trendwatch Zorgconsument is onderdeel van het Nederlands Zorgconsumenten Panel (NZP) en geeft inzicht in de ontwikkeling van keuzes, de behoeftes en de zorgconsumptie van de Nederlandse zorgconsument. Samen met een digitaal panel dat voor diverse vragen over de gezondheidszorg te benaderen is, representeert het NZP de Nederlandse Zorgconsument. Voor de kwalitatieve onderbouwing en het vormgeven van de dialoog met de zorgconsument voert de Casemanagement Groep al enige jaren het programma ‘Het start bij de vraag’,
waarbij de klant persoonlijk wordt benaderd.

De Casemanagement Groep (CG) richt zich op de professionalisering van vraaggestuurde processen.
Meer informatie is te vinden op www.casemanagementgroep.nl.