Spoedhulp buiten kantooruren

Array

stethoscoop.JPGDe directeur van de Amsterdamse Huisartsenposten gaf deze week een persbericht uit,waar zeker een strategische bedoeling achter zal zitten.”Samenwerking huisarts en eerste hulp levert besparing op van 40 miljoen euro”.Waarom wordt nu een advies-uitspraak van de Raad v.d. Volksgezondheid van een paar jaar geleden weer opgepoetst?Omdat minister Klink de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) een advies hierover laat formuleren?

Het is al jaren bekend dat de inefficiente en dure zorg (met de nodige wachttijden!) op de SEH-afdelingen beter kan, indien met name de massa van zelfverwijzers (85 % van de SEH-bezoekers) door de dienstdoende huisarts zou worden gezien (en zo nodig behandeld).De huisarts op de Huisartsenpost dient zonder meer de centrale figuur te zijn in de acute zorg. Echter:een zeer heikel punt is (en blijft vooralsnog) dat de huisartsen op de post dan een aanzienlijk aantal verrichtingen meer zullen moeten gaan verwerken voor het zelfde uurloontje van rond de 50 euro (midden in een weekeinde of nacht). Daarnaast zal de toename van de workload ook betekenen dat er meer artsen per tijdseenheid dienst moeten doen en dus dat er per huisarts meer diensten zullen moeten worden gedaan. Mijns inziens zullen er dus eerst de nodige randvoorwaarden moeten worden geregeld voordat wij dit “zomaar” gaan uitvoeren. Om te noemen:huisartsen moeten er op vrijwillige basis kunnen werken;er dient een professionele manier van triage te zijn (inclusief een regie-arts);zelfverwijzers moeten -na eerste triage- terugverwezen kunnen worden naar hun eigen huisarts (de volgende dag);er dient een systeem te zijn (EMD?) waarmee de dienstdoende arts het dossier van de patient kan inzien. Maar een zeer cruciaal onderdeel blijft: de toename van werkdruk voor de dienstdoende huisarts zal moeten leiden tot een andere (en adequatere) honoreringsstructuur. Deze adequatere honorering kan zonder enig probleem worden gefinancieerd uit de gigantische besparingen die er zullen worden gehaald door de zelfverwijzers weg te houden van de SEH.
Rest de vraag: waarom komt bovengenoemde directeur nu met zijn persbericht? Ik hoop dat hij hoopt te bereiken dat de gehele spoedeisende hulp een uniforme financiering krijgt met daardoor een adequatere honorering voor de huisarts.

aalstein

Sinds 1982 huisarts in Capelle aan den IJssel
in een duo-praktijk met Jan Hordijk.

Recente artikelen