KiesBeter.nl vergelijkt ziekenhuizen nu ook per aandoening

Array

Het ene ziekenhuis is beslist het andere niet. Vijf of vijftien weken wachten op een staaroperatie? Een ziekenhuis waar jaarlijks 50 knieën worden vervangen, of één waar dat 500 keer gebeurt? Alle controles bij spataderen of diabetes op verschillende dagen, of achter elkaar op dezelfde dag gepland? De keuze is aan de patiënt. Die kan deze informatie vinden op kiesBeter.nl.

Op kiesBeter.nl zijn voortaan gegevens te raadplegen over hoe ziekenhuizen en behandelcentra de zorg hebben georganiseerd voor zes veel voorkomende aandoeningen: borstkanker, heup- en knieoperaties, incontinentie bij vrouwen, spataderen, staaroperaties en suikerziekte.
De ziekenhuizen hebben gegevens aangeleverd die de Consumentenbond en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie als belangrijk bestempelen voor de patiënt. In de toekomst volgen nog meer aandoeningen, en komen ook medisch inhoudelijke cijfers en patiëntoordelen over ziekenhuizen op kiesBeter.nl. Wachttijden, kwaliteitsgegevens, specialismen en voorzieningen per ziekenhuis staan al langer op de website.KiesBeter.nl biedt onafhankelijke informatie over zorg en gezondheid. Op de site kunnen ziekenhuizen, maar ook andere instellingen en zorgpolissen met elkaar worden vergeleken. KiesBeter.nl geeft antwoord op vragen zoals: Wat houdt mijn aandoening in? Wat voor behandelingen zijn mogelijk? Waar kan ik daarvoor terecht? Moet ik bijbetalen voor mijn behandeling of medicijnen? Of wat zijn mijn rechten als er een medische fout is gemaakt?

De website is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en wordt ontwikkeld in samenwerking met vele andere organisaties in de zorg.

KiesBeter.nl is te raadplegen via internet: www.kiesbeter.nl, per e-mail ([email protected]) of telefonisch via: 0900 – 1237890 (30 eurocent per minuut).

Rob

Recente artikelen