Zorg thuis onmogelijk door bezuinigingen

Array

Na het forse omzetverlies door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) krijgen zorgaanbieders in 2008 te maken met een algemene ‘efficiencykorting’ van 1% en een korting van 7% op de tarieven voor Ondersteunende Begeleiding (OB) en Persoonlijke Verzorging (PV). Zes weken voor het begin van het nieuwe jaar overvalt het kabinet de sector met nieuwe en draconische bezuinigingsmaatregelen die grote gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfsvoering. Met name de gisteren door VWS vastgestelde tariefskorting op OB en PV komt keihard aan. Beide AWBZ-functies nemen een fors deel van de omzet in de extramurale zorg voor hun rekening; voor gespecialiseerde zorgorganisaties bepalen de inkomsten uit OB en PV zelfs de helft van de omzet. ActiZ, organisatie van zorgondernemers, voorziet dat veel zorgaanbieders door deze maatregelen zwaar in de knel komen.

Onbehoorlijk bestuur

ActiZ-directievoorzitter Mariëlle Rompa: “Het kabinet heeft de mond vol over ondernemerschap en marktwerking, maar gedraagt zich zelf als een grillige monopolist. Dit soort blinde en ad hoc bezuinigingen gaan volstrekt voorbij aan de gevolgen voor zorgorganisaties. Kennelijk veronderstelt het kabinet dat zorgaanbieders voldoende vet over de botten hebben om zulke kortingen te kunnen verwerken. De werkelijkheid is dat de marges in de zorg doorgaans niet meer zijn dan 1% van de exploitatie. Anderhalve maand van tevoren aankondigen dat zorgorganisaties het komend jaar én 1% in moeten leveren op hun totale omzet én ook nog eens 7% minder krijgen voor twee kernactiviteiten in de zorg thuis, getuigt van onbehoorlijk bestuur.”Continuïteit
ActiZ wint juridisch advies in over het voorgenomen beleid. Zorgorga-nisaties beraden zich of zij tegen deze tarieven kunnen en zullen (blijven) leveren. Recent sprak een rechtbank in een kort geding tussen Achmea en de Staat der Nederlanden uit dat mensen met een geldige indicatie een “ongeclausuleerd recht” op AWBZ-zorg hebben. Zorgkantoren moeten ervoor zorgen dat mensen dit recht kunnen verzilveren. Maar zorgaan-bieders hebben géén leverplicht. Als zorgaanbieders niet in staat zijn om de zorg tegen de opgelegde tarieven te leveren, komen zorgkantoren in de knel met het voldoen aan hun zorgplicht. Het meest zwarte scenario is dat de continuïteit van de zorgverlening in gevaar komt, omdat zorgorgani-saties de financiële en/ of personele gevolgen van het kabinetsbeleid niet overleven.

ActiZ
ActiZ is de brancheorganisatie van circa 500 zorgondernemers, waaronder het merendeel van de thuiszorgaanbieders. Met een jaarlijkse omzet van circa 12 miljard euro en 400.000 werknemers behoort de branche tot de grootste economische sectoren van ons land.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen