Sales in ziekenhuizen?

Vele auteurs menen dat het gebruik van marketing in Nederlandse ziekenhuizen een tamelijk braakliggend speelveld omvat waar nog weinig over is geschreven. Zij stellen dat marketing nog niet goed past in de cultuur van de zorgsector. Tevens menen zij dat zorgconsumenten in de praktijk nog niet zoveel keuze hebben en dat hierdoor marketing nog geen plek heeft gekregen. Hierbij komt nog dat zorginstellingen langzaam marketing gerelateerde concepten oppakken omdat zij marketing gelijkstellen met het gebruik van reclame.

Veelal is dit de oorzaak van omgevingsinvloeden, zoals de traagheid en de mate waarin zorginstellingen marketing gerelateerde concepten omarmen en de moeizame vertaalslag van overheidsbeleid naar instellingsbeleid, waarbij dit afhankelijk is van toeval en personen. Zodoende is marketing en reclame nog niet goed ontwikkeld in de Nederlandse zorg.

Een onderdeel van marketing is ook sales of verkoop. Hoe kan een ziekenhuis dit invullen als marketing nog maar in de kinderschoenen staat? Hoe kan een ziekenhuis hierop inspelen als marketing al zo langzaam gestalte krijgt? Welke functie krijgt de verkoopmedewerker? Gaat hij op pad naar huisartsen of zorgconsumenten? Gaat hij aan de telefoon telemarketing bedrijven en vragen beantwoorden? Welke functie en reputatie krijgt deze functie? In handels- en industriebedrijven komt de verkoper terug van de klant met waardevolle informatie die de marketeer weer kan gebruiken. Werkt dat in de zorg ook zo? Mag dat eigenlijk wel? Het is zaak dat ziekenhuizen die marketing (gaan) bedrijven hier ook al over nadenken en invulling aan geven. De eerste accountmanagers voor huisartsen worden door ziekenhuizen reeds aangesteld maar misschien zijn er nog andere invullingen mogelijk?


medi-tas

Ik ben Natasja Reebergen en ben marketeer in het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid. Daarnaast heb ik sinds november 2007 een eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in management, consultancy en marketing van Zorg: Medi-tas. Ik ben jaren terug begonnen als zorgverlener. Eerst in de apotheek welke gevolgd werd door de operatiekamer als anesthesiemedewerker. Tijdens mijn werk op de OK ben ik de opleiding Beleid, Management Gezondheidszorg (BMG) gaan doen aan de Erasmus universiteit te Rotterdam, alwaar ik in juni 2007 ben afgestudeerd. Mijn afstudeerthema behelsde strategische zorgmarketing. Dit is een van de nieuwe disciplines in de zorgverlenermarkt geworden door de marktwerking. Marketing van zorg is een aparte en nieuwe discipline. Zowel binnen de gezondheidszorg àls binnen de marketing- en reclamewereld. Door deze twee facetten te combineren, waarbij bedrijfskundige marketingprincipes worden aangepast aan de context van de gezondheidszorg én binnen de kaders die de overheid opstelt, krijgt marketing van zorg gestalte en zodoende is dit mijn specialisatie geworden.

Recente artikelen