Het is groot, grijs en ongezond

Array

Met de steeds verdergaande vergrijzing is het niet alleen belangrijk dat er meer mensen in de gezondheidszorg komen werken om deze groep van zorg te voorzien. Het is ook belangrijk dat deze grote groep van goede zorg wordt voorzien.

Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidszorg 4 van de 7 extra levensjaren mag claimen. Vele specialismen hebben hierin enorme vooruitgang geboekt maar in samenhang is de gezondheidszorg ten behoeve van ouderen een ‘ongeorganiseerde zootje’ concludeert hoogleraar Westendorp (LUMC). Waar de minste winst wordt behaald is bij ouderen die meerdere kwalen tegelijk hebben, wat vrij normaal is bij ouderen. Deze aandoeningen worden veelal onafhankelijk van elkaar behandeld door verschillende artsen. Een voorbeeld is een oudere dame van 75 jaar met COPD, suikerziekte type II, artrose, botontkalking en hoge bloeddruk. Dit resulteert in een pillen aantal van 14 per dag, velerlei uiteenlopende leefstijladviezen en meerdere keren per jaar op controle. Het sterftecijfer wordt hierdoor niet gunstig beïnvloed blijkt uit het onderzoek van Westendorp.

Een manier om deze groep beter van dienst te zijn zit in preventie, advies, zelfzorg en E-health producten. Maar als eenmaal de oudere medemens in het ziekenhuis beland is het zaak ook hier verder te gaan met goede zorg. Kansen die benut kunnen worden zijn multidisciplinair overleg, eerste en tussentijdse consulten van geriaters, stroomlijning van de behandeling door deze artsen en aandacht voor het bestaan en behandeling van deze multi-complexiteit. De conclusie hier is dat niet de zorg rondom het specialisme wordt gebouwd (aanbodgestuurd), zoals het nu vaak is, maar dat er meer zorg rondom de patient moet worden gebouwd (vraaggestuurd) om vervolgens betere en effectievere zorg voor de oudere medemens te leveren.


medi-tas

Ik ben Natasja Reebergen en ben marketeer in het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid. Daarnaast heb ik sinds november 2007 een eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in management, consultancy en marketing van Zorg: Medi-tas. Ik ben jaren terug begonnen als zorgverlener. Eerst in de apotheek welke gevolgd werd door de operatiekamer als anesthesiemedewerker. Tijdens mijn werk op de OK ben ik de opleiding Beleid, Management Gezondheidszorg (BMG) gaan doen aan de Erasmus universiteit te Rotterdam, alwaar ik in juni 2007 ben afgestudeerd. Mijn afstudeerthema behelsde strategische zorgmarketing. Dit is een van de nieuwe disciplines in de zorgverlenermarkt geworden door de marktwerking. Marketing van zorg is een aparte en nieuwe discipline. Zowel binnen de gezondheidszorg àls binnen de marketing- en reclamewereld. Door deze twee facetten te combineren, waarbij bedrijfskundige marketingprincipes worden aangepast aan de context van de gezondheidszorg én binnen de kaders die de overheid opstelt, krijgt marketing van zorg gestalte en zodoende is dit mijn specialisatie geworden.

Recente artikelen