Extra opbrengsten voor ziekenhuizen

Array

Verkoop aan derden, extra opbrengsten of externe opbrengsten worden deze activiteiten weleens genoemd. Elk ziekenhuis heeft deze opbrengsten maar laten deze veelal links liggen omdat het ‘niet interessant ‘ is en andere zaken een hogere prioriteit hebben. Toch kan dit een lucratieve bezigheid zijn mits goed aangepakt.

Elk ziekenhuis levert diensten buiten zijn huis om aan bijvoorbeeld scholen, andere zorginstellingen, huisartsen, dierenartsen, GGD, verpleging en verzorging en commerciele bedrijven. Het gaat veelal om personeel, laboratoriummetingen, reanimatielessen, gastcolleges, infectiepreventie enz. In veel ziekenhuizen wordt dit gedaan voor een kostprijs, als deze al bekend is, soms voor een CTG tarief of voor een fles wijn. Verkooptarieven bestaan nog bijna niet in ziekenhuisland. Een ziekenhuis draait wel op voor het risico, de tijd die ermee gemoeid is, de locatie of vervoer en het personeel maar rekent daar niets voor. Dit is natuurlijk van oudsher zo gegroeid maar met de verdergaande marktwerking is dit niet meer van deze tijd.

Wil een ziekenhuis extra opbrengsten genereren dan kunnen zij de contracten die er bestaan en de diensten en producten die er geleverd worden het beste tijdelijk centraliseren naar de salesafdeling. Deze mensen inventariseren de verkoop aan derden, sluiten contracten over en maken eventueel nieuwe contracten met een marktconforme verkoopprijs. Voor een ziekenhuis dat veel aan derden of externen levert of kan leveren is deze post toch zo’n 5 à 6 % van de jaarlijkse omzet van een ziekenhuis waard. Extra opbrengsten kunnen dus ook echt extra opleveren.


medi-tas

Ik ben Natasja Reebergen en ben marketeer in het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid. Daarnaast heb ik sinds november 2007 een eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in management, consultancy en marketing van Zorg: Medi-tas. Ik ben jaren terug begonnen als zorgverlener. Eerst in de apotheek welke gevolgd werd door de operatiekamer als anesthesiemedewerker. Tijdens mijn werk op de OK ben ik de opleiding Beleid, Management Gezondheidszorg (BMG) gaan doen aan de Erasmus universiteit te Rotterdam, alwaar ik in juni 2007 ben afgestudeerd. Mijn afstudeerthema behelsde strategische zorgmarketing. Dit is een van de nieuwe disciplines in de zorgverlenermarkt geworden door de marktwerking. Marketing van zorg is een aparte en nieuwe discipline. Zowel binnen de gezondheidszorg àls binnen de marketing- en reclamewereld. Door deze twee facetten te combineren, waarbij bedrijfskundige marketingprincipes worden aangepast aan de context van de gezondheidszorg én binnen de kaders die de overheid opstelt, krijgt marketing van zorg gestalte en zodoende is dit mijn specialisatie geworden.

Recente artikelen