ActiZ: Dagblad publiceert opnieuw onjuiste gegevens

0
256

Opnieuw publiceerde een landelijk dagblad vandaag een ranglijst van zorgorganisaties die is gebaseerd op onjuiste gegevens. Actiz overlegt met haar advocaat over juridische stappen. De lijst bevat namen van organisaties die daarin niet thuishoren. Hij gaat bovendien uit van verouderde gegevens die ongeschikt zijn om het kwaliteitsniveau van organisaties met elkaar te vergelijken. “De krant”, aldus Aad Koster, directeur van ActiZ, “doet daarmee afbreuk aan het imago van de totale branche en veroorzaakt onnodige onrust bij clienten en hun familie, en bij medewerkers van zorgorganisaties. De continuïteit van zorg is daarmee in het geding.”

Anders dan de bewoordingen in de kop van het betreffende artikel suggereren, was van een ‘waarschuwing’ door de inspectie geen sprake. De inspectiebevindingen zijn aan de betrokken organisaties meegedeeld in de vorm van ‘resultaatbrieven’ die in 2005 en 2006 zijn verzonden. Ze bevatten de punten waarop de bezochte organisaties hun prestaties kunnen verbeteren. ActiZ weet dat betrokken organisaties serieus aan verbeteringen en kwaliteitssystemen hebben gewerkt sinds het uitkomen van de inspectiebrieven.

Het bericht over verpleegafdelingen dat vanochtend werd gepubliceerd, is gebaseerd op achterhaalde cijfers die bovendien voor een ander doel werden verzameld. Dat was ook al het geval met de cijfers die de betrokken krant eind vorig jaar publiceerde over verpleeghuizen. De inspectieformulieren waar het bericht op is gebaseerd, bevatten cijfers uit 2004 en 2005. Inmiddels is er veel veranderd in de branche. De indruk dat sprake zou zijn van een kritieke situatie op verpleegafdelingen van verzorgingshuizen is absoluut onjuist. Daar komt nog bij dat er organisaties op de lijst voorkomen die helemaal geen verpleegunit hebben.

De ‘oude’ formulieren worden door de inspectie niet meer gebruikt. In overleg tussen alle betrokken partijen, waaronder ActiZ, clienten en ook de inspectie, zijn nieuwe kwaliteitscriteria ontwikkeld en nieuwe meetpunten. De metingen op basis van deze criteria vinden nu plaats. De resultaten worden halverwege dit jaar verwacht. Daarbij zal ook het oordeel van clienten en familie een plaats krijgen. Pas dan is een echte vergelijking van het kwaliteitsniveau tussen zorgorganisaties op een goede manier te maken. ActiZ heeft het dagblad daarover naar aanleiding van de voorgaande publicatie uitvoerig geïnformeerd. “Het is volstrekt onbegrijpelijk”, aldus ActiZ-directeur Koster, “dat de krant nu op dezelfde manier met een publicatie komt die tot verkeerde conclusies leidt”.