LHV-voorzitter Van Eijck: ‘Geef huisartsen initiatief in ontwikkeling toekomstvisie eerstelijns zorg’

LHVDe Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wil het initiatief nemen in de totstandkoming van een duidelijke toekomstvisie voor de eerstelijns zorg. Dat zegt LHV-voorzitter Steven van Eijck deze week in zijn column in het tijdschrift Huisarts in Praktijk. Hij nodigt VWS-minister Klink uit de LHV opdracht te geven om samen met de andere betrokken veldpartijen uitwerking te geven aan de nota ‘Een dynamische eerstelijnszorg’ die de minister onlangs aan de Tweede Kamer stuurde.

Tijdens de bespreking van de deze VWS-nota in de Tweede Kamer kreeg de minister uit diverse fracties kritiek. Volgens een aantal woordvoerders geeft de nota van de minister weliswaar een bepaalde richting aan, maar biedt deze geen oplossingen voor gesignaleerde knelpunten. Van Eijck stelt in zijn column dat de inhoud van de nota weliswaar geen vergezicht op de eerstelijns zorg biedt, maar in zijn ogen is dat een bewuste keuze van de minister. ‘De minister laat de uitwerking van zijn agenda over aan het veld en dat is een goede ontwikkeling’, aldus de LHV-voorzitter. De nota ‘Een dynamische eerstelijnszorg’ moet volgens hem mij bijvoorbeeld ook gelezen worden in relatie met het verzoek van de minister aan de LHV om voorstellen te ontwikkelen voor een totaal nieuwe financieringsstructuur voor de eerstelijnszorg en in het bijzonder de huisartsenzorg en met de Preventienota die de minister eerder naar de Kamer stuurde.

In samenhang met diverse andere ontwikkelingen in de eerstelijns zorg acht Van Eijck de tijd dan ook rijp dat de beroepsorganisaties in de zorg zelf vorm gaan geven aan de toekomst. Hoewel de minister in zijn nota de huisarts niet onmiddellijk aanmerkt als de regisseur in de eerste lijn, is het voor hem overduidelijk dat de LHV de meest gerede partij is om hiervoor het initiatief te nemen en alle betrokken zorgpartijen aan de vergadertafel uit te nodigen.
Bron: LHV

Recente artikelen