Wassen met lotion prettiger én sneller

Array

Wassen met wegwerpwashandjes met lotion is niet alleen minder belastend voor clienten en verzorgenden, maar het resultaat is ook nog beter. Organisaties in de langdurende zorg die interesse hebben in deze moderne manier van wassen, kunnen zich nu aanmelden voor het Verbetertraject Verzorgend wassen van Zorg voor Beter. Deelnemers aan het verbetertraject werken onder begeleiding aan de introductie en de implementatie van verzorgend wassen in hun organisatie. Het verbetertraject start in mei 2008 en deelname is gratis.

Het wassen van mensen die langdurig zorg nodig hebben, kost veel tijd en kan voor clienten en medewerkers fysiek zwaar zijn. Uit onderzoek is gebleken dat verzorgend wassen minder belastend is voor clienten en medewerkers, terwijl het resultaat hetzelfde is of zelfs beter. Clienten worden niet meer gewassen met waskommen, water en zeep, maar met kant-en-klare vochtige wegwerpwashandjes. De washandjes zitten in handzame pakjes die per client gebruikt worden. De speciale niet irriterende, verzorgende lotion vervliegt, waardoor afdrogen niet nodig is. Clienten liggen hierdoor niet lang bloot, nat en koud, maar zijn in een letterlijke handomdraai weer fris. “Helaas wordt verzorgend wassen nog te weinig toegepast”, vindt projectleider Herman Boers van Vilans. “Deze manier van wassen heeft het imago van een noodoplossing, terwijl gebleken is dat veel clienten en medewerkers het als veel prettiger ervaren. De tijdwinst is mooi meegenomen, zeker met het oog op de toekomst.”

Werkwijze
Instellingen die zich opgeven voor het verbetertraject, stellen een veranderteam samen. Dit team introduceert verzorgend wassen in de organisatie en zorgt ervoor dat de nieuwe werkwijze in de organisatie wordt doorgevoerd. Dit gebeurt in eerste instantie op kleine schaal, bijvoorbeeld op een afdeling. Deze pilotfase duurt maximaal zes maanden. Daarna wordt, op basis van de opgedane ervaringen uit de pilot, verzorgend wassen in zes maanden verder in de organisatie doorgevoerd. Aan het einde van het traject heeft het veranderteam voldoende handvatten om de resultaatgerichte veranderaanpak ook op andere onderwerpen in de organisatie te gebruiken. De veranderteams worden gedurende het hele traject begeleid door een aantal experts.

Meer informatie en aanmelden
Organisaties die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Vilans, secretariaat Verbetertrajecten, telefoon (030) 789 23 18, e-mail verbetertrajecten at zorgvoorbeter.nl. Ook op de website van Zorg voor Beter, www.zorgvoorbeter.nl, is meer informatie te vinden.

Over Zorg voor Beter
Het Verbetertraject Verzorgend wassen is een onderdeel van Zorg voor Beter. Samenwerkings-partners in dit verbetertraject zijn Vilans, LOCOmotion en HIP Hygiene advies en Infectie Preventie. Zorg voor Beter stimuleert organisaties in de langdurende zorg om te werken aan kwaliteitsverbetering en duurzaamheid van de zorg. Dit om iedereen nu én in de toekomst goede zorg te kunnen garanderen. Zorg voor Beter is een initiatief van het ministerie van VWS. ZonMw heeft de regie. Vilans en TNO-Kwaliteit van Leven voeren uit. Meer dan 700 zorgorganisaties doen al mee.

Recente artikelen