Eric Krijnen eerste Physician Assistant Sportgeneeskunde in Isala klinieken én Nederland

0
727

Gerichte aandacht voor patient door nieuwe taakverdeling tussen specialist en assistent Voortaan mag Eric Krijnen zich officieel Physician Assistant Sportgeneeskunde noemen. Hij is
daarmee de eerste binnen de Isala klinieken en zijn vakgebied Sportgeneeskunde. In Nederland
is deze masteropleiding gestart om een antwoord te geven op het dreigend tekort aan artsen.
De Physician Assistant ontlast de specialist door laagcomplexe, veelal tijdrovende routinematige zorg over te nemen. De specialist heeft daardoor meer tijd voor patienten met complexe klachten. Omdat de Physician Assistant de patienten met minder complexe zorg begeleidt, krijgt deze groep ook de aandacht die ze verdient. De werkzaamheden van Krijnen bestaan uit het verrichten van keuringen, sportmedisch onderzoek, inspanningstesten, blessureconsulten en de begeleiding van patienten met een chronisch vermoeidheidssyndroom.

Een Physician Assistant werkt onder supervisie van een arts. Over bijvoorbeeld doorverwijzingen
wordt altijd onderling eerst overlegd. Het beroep is relatief nieuw in Nederland. Het biedt ervaren
HBO-beroepsbeoefenaren in de zorg de gelegenheid zich te ontwikkelen tot masters werkzaam in het medisch domein. De werkzaamheden na het afstuderen zijn vergelijkbaar met de taken van een artsassistent. Krijnen heeft zijn opleiding voltooid onder begeleiding van de sportartsen dr. Gee van Enst en Mineke Vegter. Van Enst heeft als pionier aan de basis gestaan van de ontwikkeling van Sportgeneeskunde in Nederland. Het pionieren is in stand gehouden door samen met collega Vegter de eerste Physician Assistant Sportgeneeskunde op te leiden. Momenteel volgen nog zeven andere collega’s binnen de Isala klinieken de masteropleiding via de
Isala Academie.