ZN vraagt CBP om tijdelijke verlenging Addendum Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het College Bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd om een tijdelijke verlenging van de goedkeuring van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiele Instellingen en het bijbehorend Addendum Zorgverzekeraars.ZN zal het verzoek ook toelichten tijdens een hoorzitting bij het CBP op woensdag 19 maart. Momenteel wordt door een aantal partijen waaronder het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken en ZN gewerkt aan een actualisatie van de Gedragscode en het bijbehorende Addendum.

Een tijdelijke verlenging is volgens ZN noodzakelijk gezien het belang van een goede een controle van het declaratieverkeer. Zorgverzekeraars verwerken enorme hoeveelheden declaraties. Generieke controles op ontvangen declaraties leiden in de praktijk tot substantiele hoeveelheden ‘onverklaarbare declaraties’, waarop zorgverzekeraar aanvullend onderzoek moeten uitvoeren.
Wanneer hiervoor aanleiding is, dient ook detailcontrole – zoals het opvragen van medische gegevens uit een medisch dossier – plaats te vinden. De goedgekeurde Gedragscode en bijbehorend Addendum vormen volgens het CBP de noodzakelijke wettelijke basis voor doorbreking van het medische beroepsgeheim bij het verrichten van detailcontrole als onderdeel materiele controle in het kader van fraudeonderzoek.

Als detailcontrole tijdelijk niet mag plaatsvinden, zonder dat uitdrukkelijke toestemming is gekregen van de betreffende verzekerde, dan is de wettelijke taak om formele en materiele controle uit te voeren tijdelijk niet of nauwelijks in voldoende mate op een efficiente manier uit te voeren.

ZN heeft de zorgverzekeraars geadviseerd om materiele controle op grond van het Addendum te beperken tot de controlestappen voorafgaand aan detailcontrole; en om detailcontrole – zowel in het kader van materiele controle als in het kader van fraudeonderzoek- voorlopig alleen te doen met uitdrukkelijke toestemming van de persoon wiens persoonsgegevens het betreft (dus niet op grond van het Addendum)

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Recente artikelen