Lepra middel Rifampicin werkt ook preventief

0
354

Het geneesmiddel rifampicin – dat sinds de jaren tachtig deel uitmaakt van de behandeling van lepra –  blijkt ook effectief als preventief middel tegen de ziekte. Het verstrekken van een eenmalige dosis rifampicin aan personen in de sociale omgeving van leprapatiënten kan besmetting voorkomen. Onderzoekers van het Erasmus MC en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) hebben die bevinding deze week gepubliceerd op de website van het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift BMJ.

Lepra komt nog steeds voor in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Wereldwijd worden jaarlijks zo'n 300.000 nieuwe patiënten ontdekt. Mensen die met leprapatiënten in aanraking komen, hebben een verhoogd risico de ziekte zelf ook te krijgen. De bestrijding van lepra is gericht op het vroegtijdig opsporen en behandelen. Tijdige behandeling leidt tot genezing en kan voorkomen dat patiënten zenuwbeschadigingen en lichamelijke gebreken oplopen. Het aantal mensen met deze aandoeningen wordt desondanks wereldwijd geschat op 3 miljoen.Effectief behandeld

Rond 1980 kwam krachtige nieuwe medicatie beschikbaar tegen lepra. Leprapatiënten worden sindsdien effectief behandeld met een combinatie van geneesmiddelen, waarvan rifampicin deel uitmaakt. De onderzoekers hebben aangetoond dat het verstrekken van een eenmalige dosis van dit geneesmiddel aan personen in de sociale omgeving van leprapatiënten in 57% van de gevallen het krijgen van de ziekte binnen twee jaar kan voorkomen. De effectiviteit van het middel blijkt echter uiteen te lopen, afhankelijk van bloedverwantschap en hoe nauw de contact met de patiënt samenleeft. Aangezien het toedienen van een eenmalige dosis rifampicin als preventieve interventie zowel praktisch als betaalbaar is, bieden deze conclusies perspectief voor de bestrijding van lepra wereldwijd.