Bestuurscrisis in het Albert Schweitzer ziekenhuis

0
237
De bestuurscrisis in het Albert Schweitzer ziekenhuis is vrijdag tot een dramatisch einde gekomen met het ontslag van topmannen A. Pietersma (voorzitter van de Raad van bestuur) en L. Pijpers (lid van de Raad van bestuur). De bestuurscrisis in de top van het ziekenhuis ontstond begin vorig jaar door een fundamenteel verschil van inzicht tussen de leden van het College van Bestuur, over de wijze waarop de organisatie diende te worden bestuurd en de toekomstige organisatiestructuur. De spanningen liepen vorig jaar zo hoog op dat de medische staf het vertrouwen opzegde.
 
Dit leidde ertoe dat de besluitvorming stagneerde en dat het ziekenhuis op strategisch niveau onbestuurbaar dreigde te worden. Vervolgens zegde de Vereniging Medische Staf het vertrouwen in de Raad van Bestuur op. Dit was voor de Raad van Toezicht, als toezichthouder op het ziekenhuis, aanleiding een onderzoek in te stellen. Uit het rapport ‘Verloren vertrouwen’, dat naar aanleiding van dit onderzoek is vastgesteld, bleek dat de vertrouwensbreuk onoverbrugbaar is geworden. Daarnaast is gebleken dat het huidige bestuursmodel van het ziekenhuis met een College van Bestuur als hoogste bestuursorgaan moet worden aangepast, ondermeer omdat onduidelijk is hoe de statutaire eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur zich verhoudt tot het College van Bestuur.

De twee ontslagen bestuursleden kregen vorige week te horen dat zij met onmiddellijke ingang uit hun functie zijn ontheven. De Raad van Toezicht die zich de afgelopen maanden als een scheidsrechter over het ziekenhuisconflict heeft gebogen, betreurt deze beslissing, maar volgens voorzitter C. Witte is het vertrouwen tussen beide bestuurders èn de medische staf onherstelbaar beschadigd, waardoor samenwerking onmogelijk is geworden. Pietersma en Pijpers lagen al maanden in de clinch met de medische staf, die onder leiding staat van J. van Doorn (voorzitter) en A. van den Berg (secretaris).

Prof. dr. Vierhout benoemd tot interim bestuurder Albert Schweitzer ziekenhuis
De Raad van Toezicht van het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft per 14 maart 2008 prof. dr. P.A.M. Vierhout benoemd tot tijdelijk lid van de Raad van Bestuur. De benoeming maakt een einde aan de bestuurscrisis in de top van het ziekenhuis en volgt na het ontslag van de twee leden van de Raad van Bestuur, voorzitter H.D.J. Pietersma en dr. L. Pijpers.

De benoeming van prof. dr. Vierhout heeft een tijdelijk karakter en is gericht op de continuïteit van het ziekenhuisbestuur voor de korte termijn. Prof. dr. Vierhout is oud-voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten en emeritus-hoogleraar geneeskunde & management. De komende periode wordt door hem onder andere gebruikt om profielen en een opdracht op te stellen voor nieuwe interim-bestuurders. Tevens zal prof. dr. Vierhout de aanstelling van deze bestuurders voorbereiden in overleg met de diverse adviesorganen in het ziekenhuis.

Het besluit van de Raad van Toezicht heeft binnen het ziekenhuis geleid tot gemengde reacties en kon niet op instemming rekenen van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht betreurt dit, maar heeft moeten vaststellen dat het vertrouwen tussen de beide bestuurders enerzijds en de medische staf anderzijds zo ernstig is verstoord, dat verdere samenwerking tussen bestuur en medische staf onmogelijk is geworden. De bestuurscrisis heeft geen gevolgen gehad voor de dagelijkse patiëntenzorg. De Raad van Toezicht stelt verder vast dat dankzij de inspanning van velen het ziekenhuis financieel gezond is gebleven en onder andere de NIAZ-accreditatie heeft vekregen.

Verloren vertrouwen
De bestuurscrisis in de top van het ziekenhuis ontstond begin vorig jaar door een fundamenteel verschil van inzicht tussen de leden van het College van Bestuur*, over de wijze waarop de organisatie diende te worden bestuurd en de toekomstige organisatiestructuur. Dit leidde ertoe dat de besluitvorming stagneerde en dat het ziekenhuis op strategisch niveau onbestuurbaar dreigde te worden. Vervolgens zegde de Vereniging Medische Staf het vertrouwen in de Raad van Bestuur op.

Dit was voor de Raad van Toezicht, als toezichthouder op het ziekenhuis, aanleiding een onderzoek in te stellen. Uit het rapport ‘Verloren vertrouwen’, dat naar aanleiding van dit onderzoek is vastgesteld, bleek dat de vertrouwensbreuk onoverbrugbaar is geworden. Daarnaast is gebleken dat het huidige bestuursmodel van het ziekenhuis met een College van Bestuur als hoogste bestuursorgaan moet worden aangepast, ondermeer omdat onduidelijk is hoe de statutaire eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur zich verhoudt tot het College van Bestuur.

Besluiten Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in het belang van de toekomst van het ziekenhuis besloten de volgende maatregelen te nemen:

  1. De huidige leden van de Raad van Bestuur worden ontslagen als statutair bestuurder van de stichting Albert Schweitzer ziekenhuis.
  2. Prof. dr. Vierhout wordt benoemd tot interim-bestuurder, waarbij hij de portefeuilles van de huidige Raad van Bestuur waarneemt. Tevens zal hij profielen opstellen voor de nieuw aan te stellen interim-bestuurders in samenspraak met de verschillende adviesorganen van het ziekenhuis (OR, Cliëntenraad, Bestuur Vereniging Medische Staf). Verder zal hij in overleg met deze organen de aanstelling van de nieuwe interim-bestuurders voorbereiden.

Het Bestuur van de Vereniging Medische Staf van het ziekenhuis stemt in met deze maatregelen. Daarbij heeft de Vereniging Medische Staf aangegeven dat zij meewerkt aan het opheffen van het College van Bestuur als bestuursmodel voor het ziekenhuis. Een en ander dient uitgewerkt te worden door de interim-Raad van Bestuur in samenwerking met het Bestuur van de Vereniging Medische Staf. De Raad van Toezicht gaat samen met de nieuw te benoemen interim-bestuurders werken aan een toekomstbestendig bestuurs- en samenwerkingsmodel voor het Albert Schweitzer ziekenhuis. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de OR, Cliëntenraad en het Bestuur van de Vereniging Medische Staf.

*Het College van Bestuur vormde de algehele strategische leiding van het ziekenhuis en bestond uit twee leden van de Raad van Bestuur en twee leden namens de Vereniging Medische Staf.

Vorig artikelOorlogstrauma vertragende factor voor EPD in Drenthe
Volgend artikelZiekenbode wordt www.zorgbode.nl
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.