Eigen Huis en Astma Fonds: landelijk onderzoek balansventilatie nodig

0
333

Er moet een landelijk onderzoek komen naar de gezondheidseffecten van balansventilatie. Dat vragen Vereniging Eigen Huis en het Astma Fonds in een brief aan minister Vogelaar van VROM. Naar aanleiding van de Zembla-uitzending over balansventilatie zondag jongstleden vinden Vereniging Eigen Huis en het Astma Fonds dat het tot de zorgplicht van de overheid behoort om de luchtkwaliteit in de betreffende woningen te onderzoeken. Het onderzoek zou zich direct moeten richten op de aangetoonde relatie tussen balansventilatie en gezondheidsklachten.

Vereniging Eigen Huis en het Astma Fonds zijn bijzonder verontrust dat betrokken partijen hun verantwoordelijkheid in deze ontlopen, zoals bleek uit de Zembla-documentaire. Bouwers, woningcorporaties en de gemeentelijke overheid geven in dit dossier niet thuis of spelen verstoppertje. Daarom moet VROM het voortouw nemen om aan alle onduidelijkheid rond balansventilatie een einde te maken. Balansventilatie is immers door het ministerie toegestaan en zelfs gepromoot om nieuwbouwwoningen aan milieu-eisen te laten voldoen.

Vereniging Eigen Huis en het Astma Fonds herhalen verder hun verzoek om met onmiddellijke ingang een einde te maken aan de installatie van balansventilatiesystemen in nieuwbouwwoningen. De reactie van VROM na de uitzending van Zembla dat het systeem veilig is mits goed aangelegd, verbijstert beide organisaties. Uit onderzoek van VROM naar de gezondheidskundige kwaliteit van gebouwen bleek immers dat de luchtkwaliteit in veel nieuwbouwwoningen tekort schiet door problemen met mechanische ventilatie.

In de Zembla-uitzending bleek opnieuw dat veel bewoners de balansventilatiesystemen uitschakelen vanwege geluidsoverlast. Schokkend is dat fabrikanten uit kostenoverwegingen afzien van eenvoudige geluidsisolerende maatregelen. Dat kunnen ze straffeloos doen omdat het Bouwbesluit geen verplichte geluidsnorm kent voor apparatuur. Zo'n norm moet volgens Eigen Huis en het Astma Fonds ons inziens in het Bouwbesluit worden opgenomen.