Nieuw Wapen in de Strijd tegen Hart- en Vaatziekten

0
290

Resultaten van ONTARGET(TM) (ONgoing Telmisartan ALone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial), een vijf en een half jaar durende, grote internationale studie onder 25.620 patiënten zijn deze week bekend gemaakt op het 57e jaarlijkse wetenschappelijk congres van de American College of Cardiology

Nieuw wapen in de strijd tegen hart- en vaatziekten
Mijlpaal studie ONTARGET(TM) toont aan dat telmisartan (Micardis(R) 80 mg) bij een brede populatie hoog risicopatiënten met hart- en vaatziekten evenveel bescherming biedt en beter wordt verdragen dan de huidige gouden standaard behandeling ramipril. Die bescherming uit zich in het verkleinen van het risico op sterfte door hart- en vaatziekten, hartinfarct, beroerte en/of ziekenhuisopname ten gevolge van hartfalen. Deze ernstige aandoeningen traden op bij 16,66% van de patiënten die telmisartan gebruikten versus 16,46% die ramipril kregen. Implicaties voor behandelingHart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland waardoor mensen te jong overlijden. Volgens cardioloog prof. dr. F. Verheugt, die het onderzoek in Nederland leidde, en collega dr. A. Voors hebben we een extra mogelijkheid om hart- en vaatziekten te bestrijden. " Zolang patiënten met hart- en vaatziekten levenslang worden behandeld, is niet alleen de effectiviteit maar ook de verdraagbaarheid van doorslaggevend belang. Micardis(R) 80mg biedt beide voordelen: zowel effectieve bescherming als goede verdraagbaarheid", aldus Verheugt. " Als mensen volgens voorschrift van de arts hun medicijnen innemen en er zo min mogelijk last van hebben, bereiken we uiteindelijk dat minder mensen op te jonge leeftijd een hartaanval of beroerte krijgen en dat de sterftecijfers gaan dalen", aldus Voors.

HOPE en ONTARGET

In 2000 toonde de HOPE studie aan dat het risico op hart- en vaatziekten voor patiënten die behandeld zijn met ramipril wordt verkleind met 20%.2 Dit betekent dat iedere vijfde ernstige cardiovasculaire aandoening bij een hoge risicogroep kan worden voorkomen. Een overeenkomstig effect kan nu worden toegeschreven aan telmisartan. De 25.620 hoog risicopatiënten in de ONTARGET(TM) studie kregen al de huidige routinebehandeling zoals statines om cholesterol te verlagen, bloedverdunners, bètablokkers en andere bloeddrukverlagers.3 In deze hoogrisico groep is telmisartan nu de enige angiotensine II receptor blokker (ARB) die bewezen hart- en vaatbeschermende voordelen heeft getoond die geen gevolg zijn van bloeddrukverlaging.1 Tot op heden had alleen de ACE remmer ramipril deze beschermende werking laten zien.2

De ONTARGET studie toonde een hogere therapietrouw met telmisartan aan. Het stoppen van medicatie kan worden verklaard door de mate van verdraagbaarheid. Hoewel patiënten met een intolerantie voor ACE remmers niet in de studie zijn opgenomen, stopten 360 patiënten uit de ramipril groep de behandeling vanwege hoestklachten versus slechts 93 patiënten uit de telmisartan groep. In de ramipril groep stopte 25 patiënten met de behandeling vanwege angio-oedeem (vochtophoping) versus 10 patiënten in de telmisartan groep.1    

ONTARGET(TM) onderzocht daarnaast het effect van de combinatietherapie telmisartan en ramipril om antwoord te geven op de vraag of het combineren van een ACE remmer en een ARB een nog betere bescherming biedt tegen hart- en vaatziekten. Dit zou toe te schrijven zijn aan de dubbele blokkade van het zogenaamde RAS systeem in tegenstelling tot de remming van het systeem op slechts één niveau. De ONTARGET resultaten geven nu aan dat er door het toepassen van de combinatie geen additionele beschermende werking bereikt wordt.

Hart en vaatziekten in Nederland

Hart- en vaatziekten vormen een belangrijke doodsoorzaak en zijn verantwoordelijk voor een derde van alle sterfgevallen wereldwijd.4 Daarnaast zijn ze een belangrijke oorzaak voor invaliditeit en chronische ziekten5.  In Nederland zijn er 1 miljoen mensen met hart- en vaatziekten die een hoog risico lopen hieraan te overlijden. Jaarlijks sterven er 42.500 mensen aan een hart- of vaataandoening.6

Achtergrond
De ONTARGET(TM) studie is uitgevoerd in 40 landen onder leiding van Prof. dr. S. Yusuf, Professor of Medicine en Director of the Population Health Research Institute, McMaster University, Hamilton, Canada. Vandaag zijn de resultaten bekend gemaakt op het American Cardiology College congres in Chicago en gepubliceerd in het toonaangevende medisch tijdschrift de New England Journal of Medicine. De ONTARGET(TM) studie is financieel mogelijk gemaakt door Boehringer Ingelheim,  fabrikant van Micardis(R),  Bayer en Glaxo SmithKline.
Links:
www.news-ontarget.com
www.ontarget-micardis.com
www.micardis.com

Referenties
1. The ONTARGET Investigators. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. N Eng J Med. Published online 31 Mar 2008.
2. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. N Engl J Med 2000; 342:145-53.
3. The ONTARGET/TRANSCEND Investigators. Rationale, design, and baseline characteristics of 2 large , simple, randomized trials evaluating telmisartan, ramipril, and their combination in high-risk patients:  The ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial/Telmisartan Randomized AssessmeNt Study in ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease (ONTARGET/TRANSCEND) trials  Am Heart J  2004; 148(1):52-61.
4. World Health Organisation, Fact Sheet 317: Cardiovascular Diseases 2007
5. Interheart Study, Yusuf, S. et al, Lancet 364,2004
6. Nederlandse Hartstichting 2007