ONVZ ondersteunt prostaatkankeronderzoek Erasmus MC

0
261

ONVZ Zorgverzekeraar gaat de komende vier jaar een onderzoek naar prostaatkanker financieel ondersteunen. Het betreft een promotie-onderzoek aan het Erasmus MC.  De zogenoemde PRIAS-studie beoogt het voorkomen van onnodige behandeling bij prostaatkanker. De onderzoeksgroep heeft daarvoor een protocol voor artsen ontwikkeld. Het onderzoek komt voort uit de Europese studie naar vroege opsporing van prostaatkanker (ERSPC), met als uiteindelijk doel om preventieve screening naar prostaatkanker onderdeel te maken van landelijk bevolkingsonderzoek.

Uit onderzoek blijkt dat tenminste dertig procent van de mannen bij wie prostaatkanker wordt geconstateerd niet hoeft te worden behandeld en dat deze kankers op betrouwbare wijze kunnen worden aangewezen. Behandeling is niet nodig omdat de kanker bij deze patinten niet direct gevaarlijk is. Sterker nog, als de patint wel zou worden behandeld kan hij te maken krijgen met de blijvende nadelige gevolgen zoals incontinentie, impotentie en darmbeschadigingen. In plaats van behandelen wordt de patint intensief gevolgd met een zogenoemd actief afwachtend beleid. De PRIAS-studie onderzoekt welke mannen het meest geschikt zijn voor dit beleid, hoe de ziekte bij een patint veilig bijgehouden kan worden en er wordt gekeken wat het effect is op de gemoedstoestand van een patiënt.

Erno Kleijnenberg, voorzitter directie ONVZ: Met de financile ondersteuning van dit project wil ONVZ een bijdrage leveren aan preventie in de Nederlandse gezondheidszorg. Het voorkomen van onnodige behandelingen is namelijk beter voor het welzijn van de patint. Zo worden vervelende bijwerkingen voorkomen. Doordat er selectiever kan worden behandeld levert dit uiteindelijk ook een kostenbesparing op in de zorg.

Professor Fritz Schrder, projectleider: "De kennis die ertoe heeft geleid dat onmiddellijke behandeling van veel prostaatkankers niet nodig is, is een doorbraak voor de internationale ERSPC studie. De PRIAS-studie draagt er aan bij dat uitstel van een behandeling op een veilige wijze kan worden geadviseerd. Daarmee wordt voldaan aan een belangrijke voorwaarde van bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker.