‘Targeted therapie’‘Targeted therapie’ nieuwe succesfactor bij behandeling van long- en hoofd-halskanker

0
244

De huidige behandeling van long- en hoofd-halskanker heeft te weinig succes, de overlevingscijfers blijven laag. VU medisch centrum (VUmc) wil via onderzoek de huidige effectiviteit van de chemo-radiotherapie verbeteren. Hiervoor krijgt VUmc een deel van de 150 miljoen euro die het Center for Translational Moleculair Medicine toewijst aan negen projecten. Het consortium onder leiding van biochemicus prof. dr. Guus van Dongen bestaat uit onderzoekers van VUmc, AZM/Universiteit Maastricht, UMCG, en AvL/NKI, alsmede de bedrijven Philips, Agendia, BG Medicne, Oncomethylome Sciences, Genmab, Mubio en DSM Resolve.

Het onderzoek richt zich op een geïntegreerde aanpak van chemo-radiotherapie bij long- en hoofd-halskanker patiënten, zodat vooraf beter te voorspellen is of een patiënt baat zal hebben van de therapie en overbodige therapie met eventuele bijwerkingen voorkomen kan worden. In tegenstelling tot de huidige praktijk, waarbij iedere patiënt eenzelfde behandelingsprotocol ondergaat (“one size fits all”), wordt gestreefd naar een geïndividualiseerde behandeling die rekening houdt met biologische verschillen tussen patiënten en hun ziekte. Behandeling op maat dus.
In dit project zullen de moleculaire eigenschappen van een tumor die de resistentie van chemo-radiotherapie kunnen voorspellen, achterhaald worden. Op basis van deze kennis zullen nieuwe innovatieve moleculaire testen ontwikkeld worden. Daarnaast moeten nieuw te ontwikkelen contrastmiddelen (zogenaamde PET-tracers) en software het mogelijk maken om diezelfde tumor eigenschappen ook in het lichaam van de patiënt zelf af te beelden en te kwantificeren. Zeker voor bewegende organen als de longen is dit een technische uitdaging. Hierdoor is het uiteindelijk mogelijk om resistente gebieden binnen een tumor intensiever en selectiever te bestralen. De gevoeligheid van de tumor voor bestraling zal bovendien verhoogd worden door combinatie met innovatieve nieuwe geneesmiddelen, die bijvoorbeeld zeer selectief kritische groeifactorreceptoren blokkeren die van vitaal belang zijn voor tumoroverleving. Deze geïndividualiseerde behandeling moet uiteindelijk leiden tot een beter eindresultaat: langere overleving en betere kwaliteit van leven.

 
Long en hoofd-halskanker

Kanker van de bovenste voedsel- en luchtweg, longkanker en hoofd-halskanker,
behoort tot de meest frequente doodsoorzaken. Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 9.000 personen longkanker vastgesteld, rond de 8.850 personen overlijden aan de ziekte. Voor hoofd-halskanker zijn deze cijfers respectievelijk 2.400 en 850. Roken is voor beide kankersoorten oorzaak nummer één. Patiënten worden meestal behandeld door een operatie, bestraling, of chemokuur, of een combinatie ervan.

CTMM

Het Centre for Translational Molecular Medicine (CTTM) is een programma van de Nederlandse overheid om de samenwerking tussen Nederlandse bedrijven en de wetenschap te bevorderen. Prof. dr. Bob Pinedo, internationaal erkend oncoloog, is een van de initiatiefnemers van dit programma.Tot  eind 2001 was hij hoofd van de afdeling medische oncologie van VU medisch centrum. Daarna tot september 2005 directeur van VUmc Cancer Center Amsterdam, waarbij hij betrokken blijft als adviseur. Voor meer informatie over CTMM zie www.ctmm.nl..Binnen de hier beschreven unieke samenwerking wordt zeer specifieke kennis op het gebied van diverse klinische disciplines, moleculaire en celbiologie, biotechnologie, geneesmiddelen ontwikkeling, moleculaire imaging, informatica en kosteneffectiviteitonderzoek gebundeld om tot een beter resultaat te komen. Voor meer informatie over CTMM zie www.ctmm.nl. www.ctmm.nl.