Meer bijwerkingen lithium bij grotere depressie

0
250

Lithium wordt al ruim 50 jaar veelvuldig gebruikt bij de behandeling van manisch depressiviteit. Lithium is een zeer effectief geneesmiddel maar veroorzaakt veel bijwerkingen en gebruik ervan geeft in vergelijking met andere geneesmiddelen een grote kans op overdosering.

Ingeborg Wilting laat in dit proefschrift zien dat het percentage mensen dat een lithiumbehandeling over de afgelopen tien jaar heeft gestaakt niet gewijzigd is. Wel is het vaker zo dat na staken met lithium de behandeling met een ander geneesmiddel wordt voortgezet. Het beschikbaar komen van diverse nieuwe geneesmiddelen kan daar een rol bij hebben gespeeld. Wilting laat zien dat het aantal door de patiënt gemelde bijwerkingen hoger is naarmate de patiënt meer depressief is.

Verder vond ze dat patiënten die stopten met lithium een hoger risico hadden op het krijgen van een botbreuk. Er is nog weinig bekend over hoe lithium precies werkt. Wilting vond wel hoe lithium de bijwerking overmatige urineproductie veroorzaakt. Naar aanleiding van dit proefschrift wordt extra aandacht gevraagd voor patiënten die een verhoogde kans hebben op overdosering of bijwerking. Het gaat hierbij om patiënten met een infectie en patiënten die naast lithium bepaalde antidepressiva gebruiken en alle patiënten gedurende een periode van warmte. Verder laat de onderzoekster zien dat er in de beschikbare behandelprotocollen regelmatig bepaalde factoren ontbreken die belangrijk zijn bij het behandelen van een overdosering met lithium.

Bron: Universiteit Utrecht