Ouderen willen waakhond voor AWBZ

0
290

ANBO voor 50-plussers, spreekbuis voor circa 190.000 senioren, heeft vanochtend tijdens een hoorzitting van de Sociaal Economische Raad gepleit voor een speciale toezichthouder voor de AWBZ. Dit indien het kabinet het SER-advies over de toekomst van de AWBZ overneemt. Delen van deze zorgverzekering gaan dan naar de gemeenten en de Zorgverzekeringswet. Die wijziging heeft nogal wat gevolgen.

De SER wil uiterlijk 2012 een betere afbakening van de AWBZ; een glasheldere polis, verbetering van de indicatiestelling en een persoonsvolgend budget. Maar ook de herstelzorg overhevelen naar de Zorgverzekeringswet en sociale hulpverlening door gemeenten laten uitvoeren via de Wmo. Op veel terreinen is onderzoek nodig om die afbakening en heldere voorwaarden te realiseren.  
ANBO vindt dat ouderen- en cliëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars betrokken moeten zijn bij de toekomst van de AWBZ. Ook het ministerie van VWS, RVZ (Raad voor de Volksgezondheid & Zorg), CVZ (College voor Zorgverzekeringen) en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)zouden een zetel moeten innemen in de AWBZ-toezichthouder.

ANBO wil de speciale toezichthouder voor de AWBZ, omdat er nogal wat problemen zijn rondom de huidige kwaliteit van zorg. Dit mede omdat de Wmo en de Zorgverzekeringswet pas zijn ingevoerd. Die voorzieningen zijn ook (nog) niet cliëntgericht.
Eerder genoemde partijen moeten samen invloed kunnen uitoefenen op aanspraken vanuit de AWBZ-polis, de indicatiestelling, onderzoek naar het functioneren van de WMO en de toekomst van de AWBZ op de lange termijn.